Bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatındaki hayat standartlarını ilerleyen zamanlarda da sağlayabilmek için kişinin kendi adına yapmış olduğu birikimdir.

Bireysel emeklilik sistemi devlet destekli bir sistemdir. Bireysel emeklilik kişinin kendi talebi ile açılabildiği gibi iş yerlerinde de zorunlu olarak yapılmaktadır. 2019 yılı itibariyle 5 ve üzerinde çalışanı bulunan iş yerleri çalışanları için maaş tutarının minimum %3 oranında BES kesinti yapmak ile mükelleftir. Bu sebeple her işveren bir bireysel emeklilik hizmeti sunan kurum ile çalışmaktadır. Bu kurumlarda görev almak isteyen kişiler bireysel emeklilik aracıları sınavına tabii tutulur.

Yazımızın ilerleyen kısımlarında bireysel emeklilik aracıları sınavı ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.


Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (BES Sınavı) Nedir?

Bireysel Emeklilik Aracıları sınavı (e-BEAS) – Bireysel emeklilik hizmeti sunan kurum ya da kuruluşlarda çalışabilmek için Bes aracılığı sertifikasına sahip olmak gerekir. Bu sertifikayı alabilmek için adaylar çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınava tabii tutulur. Mesleki bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bu sınav Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenir. Bireysel emeklilik aracılığı sınavı elektronik ortamda ya da EGM tarafından yerinde de gerçekleştirilebilir. Sınav konuları ve içeriği ile ilgili tüm bilgiler EGM’nin internet sitesinde yer alır.

Sınav başvuru şartları BEAS Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereği, 4. Maddenin birinci fıkrasında aranan şartları sağlayanlara meslek bilgilerin yeterliliğini göstermek üzere lisans belgesi verilir.


Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (BES Sınavı) Ne Zaman Yapılır?

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin internet sitesinde başvuru koşulları ve sınav ile ilgili detayları yer alır. Başvuru koşulları onaylanan adaylar için sınav tarih bilgisi, sınavın yapılacağı tarihten en az beş iş günü öncesine kadar Emeklilik Gözetim Merkezi internet sitesinden duyurulur. Sınav tarihleri online ve yerinde sınav olarak iki farklı şekilde belirlenir. Bu sebeple adayların sınava girmek istedikleri tarihleri seçmeleri gerekmektedir.

Yıl içerisinde yapılacak sınav sıklığı talep ile doğru orantılıdır. Başvurular yeterli sayıya ulaşırsa yapılacak sınav adedi de o kadar artacaktır. Talebin az olması durumunda ise yılda en az iki kez sınav açılır.


Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı (BES Sınavı) Ne Sorulur?

Bankacılık faaliyetleri ile ilgili sınavlarda olduğu gibi Bireysel Emeklilik Aracılığı sınavında da belli konular ve mevzuattan sorular gelmektedir. Adayın mesleki yeterliliğini aşağıdaki konu başlıklarından hazırlanan sorular ile ölçülecektir.

Bes Sınavı konuları aşağıdaki gibidir;

 1. Temel İşletme ve İktisat
 2. Finans ve Yatırım Araçları (Sayısal ve Sözel)
 3. Sigortacılık (Genel Sigortacılık Mevzuatı, Hayat Sigortaları Mevzuatı vb.)
 4. Satış Yönetimi ve Pazarlama
 5. Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemleriyle İlgili Mevzuat Diğer Mevzuatlar (Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı, Vergi Mevzuatı vb.)

Sınavda 100 adet soru bulunur. Sigortacılık sorularından muafiyeti bulunanlar için doğru kabul edilir. Böylece muafiyeti olan adaylar 95 sorudan sorumlu olurlar.


Bireysel Emeklilik Aracıları (BES Sınavı) Sınav Soruları Örnekleri

Sınavda her konudan farklı adetlerde sorular çıkmaktadır. Aşağıdaki bölümde sınav konuları ile ilgili çıkmış soruların bir kısmını sizin için hazırladık.

 • Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemleriyle İlgili Mevzuatlar ve Diğer Mevzuatları
 • Birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarım yapmış olan bir kişinin hayat sigortası poliçesi 01.05.2001 tarihinde düzenlenmiş ve primlerini düzenli olarak ödemiştir. Aktarım tarihinde (01.09.2004) ilgili poliçenin birikim tutarı aktarım tarihinde geçerli asgari ücretin 5 katı tutarında olduğuna göre kişinin bu sistemde geçen süresi aktarım yapılırken kaç ay olarak hesaplanmıştır?
 1. 48 Ay
 2. 60 Ay
 3. 40 Ay
 4. 58 Ay

Doğru Cevap : (C)

 • Finansal ve Yatırım Araçları
 • GSMH bir yıl reel %10 küçülüp, ertesi yıl reel %10 büyümesi durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?
 1. İlgili ülkenin ekonomisi iki yıl önceki büyüklüktedir.
 2. Ekonomideki böyle bir hareketlilik (volatilite), piyasaya canlılık sağlayacağından makro bazda yararlıdır
 3. Ekonominin büyüklüğü iki sene öncekine göre reel 1 % küçülmüştür
 4. Ekonominin büyüklüğü iki sene öncekine göre reel 1 % büyümüştür.

Doğru Cevap : (C)

 • Sigortacılık
 • Aşağıdakilerden hangisi sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişidir?
 1. Sigorta eksperi
 2. Sigorta acentesi
 3. Broker
 4. Sigorta Hakemi

Doğru Cevap: (D)

 • Satış Yönetimi ve Pazarlama
 • Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin pazarlama faaliyetlerini yönlendirmesi ve yönetmesine yardımcı olan anlayışlardan değildir?
 1. Pazarlama
 2. Satış
 3. Tutundurma
 4. Toplumsal Pazarlama

Doğru Cevap: (B)

 • Temel İşletme ve İktisat
 • Pazara giriş maliyetinin yüksek olmasından dolayı hemen tüm pazarı birkaç şirketin kontrol ettiği piyasaya ne ad verilir?
 1. Oligopol
 2. Tekelci Rekabet
 3. Tam Rekabet
 4. Tekel

Doğru Cevap (A)


Bireysel Emeklilik Aracısı Ne İş Yapar?

Bireysel emeklilik aracısı, bireysel emeklilik süreçlerini hakkında bilgilendirme yapan, emeklilik sözleşmelerini tanıtan ve atış işlemlerini emeklilik şirketleri adına yapan kişidir. Bireysel emeklilik talep eden kişiler için süreci, hedeflenen gelir için oluşabilecek riskleri, vade yapısını ve ilgili fonlar ile ilgili bilgi ve belgeleri düzenler.


BES Belgesi Ne İşe Yarar?

Bireyse Emeklilik Aracılık belgesi bir mesleki belgedir. Kişinin sınavda başarılı olması halinde ilgili pozisyonlar için yeterli bilgi birikimine sahip olduğunu belgelenir. Bu belge ile finansal danışman, bireysel emeklilik uzmanı ve bireysel güvence danışmanı gibi unvanlara sahip olunabilir.


BES Belgesi İle Nerelere Başvurabilirim?

Belgeye sahip kişilerin, bireysel emeklilik sistemi hakkında donanımlı ve finansal okuryazarlık becerisi gelişmiştir. Emeklilik şirketleri, bankalar, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve bireysel emeklilik acenteleri gibi kurumlara başvuru yapabilir. Aynı zamanda danışmanlık hizmeti verebilir, eğitim kurumlarında eğitmen olabilir ve finansal kuruluşlarda çalışabilir.


BES Belgesini Kimler Almalı?

Sigortacılık ya da finansal bölümlerde kariyer hedefleyen kişiler BES belgesini almalıdır. Bankacılık Sigortacılık, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, pazarlama, dış ticaret, halkla ilişkiler ve tanıtım gibi bölümlerden lisans ya da ön lisans mezunu kişiler belgeyi alarak özgeçmişlerinde fark yaratabilirler. Aynı zamanda lise ve dengi okullarda eğitimini tamamlayan kişilerde belirlenen koşulları sağlaması halinde sınava girebilirler.


BES Belgesi Nereden Alınır?

Adaylar Emeklilik Gözetim Merkezi’nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurmalıdır. Başvurunun onaylanması sonrası lisans belgesi için sınava girilir. Başarılı olan adaylara Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından onaylı lisans belgesi verilir.


BES Belgesi İçin Deneyim Aranıyor mu?

Lisans belgesini alabilmek için lise ve dengi okullardan mezun kişiler için çalışma şartı bulunmaktadır. Başvuru yaptıkları tarih itibariyle sigortacılık ile ilgili kurumlarda son üç yılda en az bir sene çalışmış olmaları veya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından uygun görülen kamu istihdam kurumları kapsamında, bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programlarına katılmış olmaları gerekiyor. Yapılan staj veya alınan kurs sonunda da başarılı olma şartı aranıyor.


BES Belgesi Eğitim Şartları

Emeklilik Gözetim Merkezi başvuru koşulları kısmında yer verilen bilgilere göre; başvuru yapacak olan adayın en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı bulunur. Yüksekokul veya ön lisans öğrencileri mezun olacaklarını imzalı olarak sunmak durumundadırlar.


BES Belgesi Bankalarda Neden İsteniyor?

Bankaların faaliyetleri arasında BES uygulamaları da yer alır. BES sertifikasına sahip kişiler akademik bilgi birikimine sahip, bireysel emeklilik ve finansal alanda kendilerini kanıtlamış kişilerdir. Bankalar değişen ve gelişen çağa ayak uydurabilmek ve yeni müşteriler kazanabilmek için alanında uzman kişiler ile çalışmak ister. Bu sebeple de bireysel emeklilik uzmanı, bireysel güvence danışmanı ya da finansal danışman pozisyonları için özgeçmişinde BES sertifikası bulunan adayları tercih ederler.

Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı – BES Sınavı – eBEAS Tüm Konular

Bes, E- BEAS, Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Bes Sınavı Nedir? Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Bes Sınavı Ne Zaman Yapılır?

BES Belgesi Ne İşe Yarar?

BES Belgesi Kimler Almalı?

BES Belgesi Nereden Alınır?

BES Belgesi Kimler Almalı?

BES Belgesi Kimler Almalı – BES belgesi için Emeklilik Gözetim Merkezi internet sitesinde bulunan başvuru koşullarını sağlayan herkes sınava girebilmektedir. Sınav çoğunlukla elektronik ortamda ve sıklıkla yapılmaktadır. Bu sebeple adaylar hazır hissettikleri dönemde bireysel emeklilik Daha Fazla Oku

Bes Sınavı Nedir? Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

Bireysel emeklilik sistemi, çalışma hayatındaki hayat standartlarını ilerleyen zamanlarda da sağlayabilmek için kişinin kendi adına yapmış olduğu birikimdir. Bireysel emeklilik sistemi devlet destekli bir sistemdir. Bireysel emeklilik kişinin kendi talebi ile açılabildiği gibi iş yerlerinde Daha Fazla Oku

Bes Sınavı Ne Zaman Yapılır?

Bes Sınavı Ne Zaman Yapılır? Bireysel emeklilik hizmeti veren kurumların faaliyetlerini kontrol eden, kişisel verilerin korunması kanunu esaslarına göre işleyişini sürdüren kurum Emeklilik Gözetim Merkezi’dir. Emeklilik Gözetim Merkezi kendi içindeki görevlerinin yanı sıra bireysel emeklilik Daha Fazla Oku

BES Belgesi Nereden Alınır?

BES Belgesi Nereden Alınır? – Bireysel Emeklilik Aracılığı sınavında başarılı olan adaylara, sınav süreçlerini yöneten Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından lisans belgesi verilir. Emeklilik Gözetim Merkezi nedir? Hangi alanlarda hizmet vermektedir? gibi soruların yanıtlarını aşağıdaki yazımızda Daha Fazla Oku

BES Belgesi Ne İşe Yarar?

BES Belgesi Ne İşe Yarar – Bireysel Emeklilik Aracılığı sınavına giriş için başvuru koşullarını sağlamak gerekir. Örneğin sınava giriş için en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı bulunur. Buna ek olarak lise ve Daha Fazla Oku