Türkiye’de Banka ve Çalışan Sayıları 2023 – 2024 Raporu

Türkiye'de Banka ve Çalışan Sayıları 2023 - 2024 Raporu

Türkiye bankacılık sektörü, geniş hizmet ağı ve çeşitlenen finansal hizmetler ile ekonomideki yerini sağlamlaştırıyor. 2023 Haziran itibarıyla, sektörde faaliyet gösteren 58 banka bulunmakta ve bu bankalar, farklı türlerde hizmetler sunarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış durumda.

Bu blog yazımda, Türkiye’deki banka sayısı, şube dağılımı ve bankacılık sektöründe çalışanların sayısal durumlarına detaylı bir bakış atacağız. Haziran 2023 tarihli Türkiye Bankalar Birliği raporundan alınan verilerle, mevduat bankaları, kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankalar arasında nasıl bir personel ve şube yapılanması olduğunu inceleyeceğiz. Ayrıca, bankacılık sektöründeki demografik değişiklikleri ve bunların sektör üzerindeki etkilerini de ele alacağız. Bankacılık sektörünün dinamik yapısını ve Türkiye ekonomisine olan katkılarını daha iyi anlamak için bu detaylı rapora göz atalım.

Türkiye’deki Toplam Banka Sayısı ve Dağılımı

2023 yılı itibarıyla Türkiye bankacılık sektöründe Türkiye’de kaç bankacı var sorusunun cevabını vermeden önce, banka sayılarının ne olduğuna bakmak gerekiyor. Türkiye genelinde toplam 58 banka faaliyet göstermekte olup, bu bankalar üç ana kategoride incelenebilir: mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankaları.

Mevduat bankaları, sektördeki en büyük grubu oluşturmakta ve toplamda 35 banka ile hizmet vermektedir. Kalkınma ve yatırım bankaları ise 17 banka ile yatırım ve kalkınma odaklı finansal çözümler sunarken, katılım bankaları altında faaliyet gösteren 6 banka ise farklı finansal ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bu çeşitlilik, Türkiye bankacılık sektörünün dinamik yapısını ve geniş hizmet spektrumunu göstermektedir.

Türkiye'deki Toplam Banka Sayısı ve Dağılımı
Görsel, TBB Haziran 2023 Raporundan alınmıştır.

Türkiye Bankacılık Sektöründe Çalışan Sayıları ve Değişimleri

Türkiye’de banka çalışanlarının sayısını ele alırken, Türkiye bankacılık sektörü çalışanları 2023 Haziran itibarıyla 188,850 kişiye ulaşmıştır. Bu rakam, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları arasında dağılım göstermektedir.

Mevduat bankalarında toplam çalışan sayısı 182,787 iken, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 6,063 çalışan bulunmaktadır. Önceki yıllarla karşılaştırıldığında, çalışan sayısı 2022 Haziran’ında 185,115 iken, 2023 Mart’ında 191,209’a yükselmiş ve Haziran 2023 itibarıyla 188,850’ye düşmüştür. Bu değişim, sektördeki ekonomik dalgalanmalar ve teknolojik gelişmelerin etkilerini yansıtmaktadır. Özellikle dijital bankacılık hizmetlerine olan artan talep, banka çalışan sayıları üzerinde önemli bir etki yapmıştır.

Türkiye Bankacılık Sektöründe Çalışan Sayıları ve Değişimleri
Görsel, TBB Haziran 2023 Raporundan alınmıştır.

Türkiye Bankacılık Sektöründe Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayıları

Türkiye’deki bankacılık sektörü, çalışanlarının cinsiyet ve eğitim durumu açısından büyük bir çeşitlilik göstermektedir. 2023 yılı itibarıyla, bankacılık sektöründe çalışanların yarısından fazlası (%50,7) kadınlardan oluşurken, erkek çalışan oranı ise %49,3’tür.

Bu veriler, sektörün cinsiyet açısından neredeyse eşit bir dağılım sunduğunu göstermektedir. Eğitim durumuna bakıldığında ise, çalışanların %79’u yükseköğretim kurumları mezunu. Ayrıca, %9’u yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamış, %11’i ise orta öğretim düzeyinde eğitim almıştır. Bu yüksek eğitim düzeyi, bankacılık sektörünün karmaşık finansal işlemleri yönetme ve yenilikçi çözümler üretme kapasitesini yansıtmaktadır.

Türkiye Bankacılık Sektöründe Cinsiyet ve Eğitim Durumuna Göre Çalışan Sayıları
Görsel, TBB Haziran 2023 Raporundan alınmıştır.

Türkiye’deki Banka Şubelerinin Sayısal Dağılımı ve Trendler

Türkiye bankacılık sektörü, şube ağını sürekli olarak optimize etmekte ve dijitalleşme trendleriyle uyum sağlamaktadır. 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, mevduat bankaları ve kalkınma ve yatırım bankalarında toplam 9,639 şube faaliyet göstermektedir. Bu sayı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 114 şube azalmış, 2022 yılı sonuna göre ise 22 şube artmıştır.

Bu değişim, müşterilerin artan dijital bankacılık hizmetleri talebine yanıt olarak şube dışı alternatif dağıtım kanallarının geliştirilmesiyle açıklanabilir. Özellikle mevduat bankalarında, banka başına ortalama 274 şube bulunmakta olup, bu, sektördeki hizmet ağının genişliğini ve erişilebilirliğini göstermektedir.

Türkiye'deki Banka Şubelerinin Sayısal Dağılımı ve Trendler
Görsel, TBB Haziran 2023 Raporundan alınmıştır.

Türkiye Bankacılık Sektörünün Geleceği ve Beklentiler

Türkiye’deki bankacılık sektörü, sürekli değişen ekonomik koşullara ve teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayarak, hem yerel hem de uluslararası düzeyde rekabetçiliğini artırmaya devam etmektedir. 2023 yılında yapılan analizler, sektörün çalışan sayısında, banka türlerinde ve şube dağılımında önemli değişiklikler göstermiştir. Bu değişiklikler, dijital dönüşümün etkilerini ve müşteri ihtiyaçlarının nasıl evrildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye’de banka ve çalışan sayıları, sektörün dinamik yapısını ve adaptasyon yeteneğini göstermektedir.

İlerleyen yıllarda, bankacılık sektörünün daha da dijitalleşeceği ve fiziksel şube sayısının azalırken, online hizmetlerin artacağı öngörülmektedir. Bu dönüşüm, bankaların operasyonel verimliliklerini artırırken, müşterilere daha hızlı ve kolay erişilebilir hizmetler sunmasını sağlayacaktır. Sektördeki bu evrim, Türkiye ekonomisine olan katkılarını daha da artırarak, sürdürülebilir büyüme ve gelişme için yeni fırsatlar yaratacaktır.

Haziran 2023 İtibarıyla Banka, Şube ve Çalışan Sayıları

Banka TürüBanka SayısıŞube SayısıÇalışan Sayısı
Sektör Toplamı549,639188,850
Mevduat Bankaları359,567182,787
Kamu Sermayeli Bankalar33,77064,878
– Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.11,76625,916
– Türkiye Halk Bankası A.Ş.11,06122,170
– Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.194316,792
Özel Sermayeli Bankalar93,48364,804
Yabancı Sermayeli Bankalar212,31252,851
Kalkınma ve Yatırım Bankaları19726,063

Not: “Şube Sayısı*” sütunu, banka şubelerinin toplam sayısını göstermektedir.

Bankacılık Sektörü Çalışan ve Şubeleri Hakkında Merak Ettikleriniz

Türkiye’de Kaç Bankacı Var?

2023 yılı itibarıyla, Türkiye bankacılık sektöründe toplamda 188,850 bankacı faaliyet göstermektedir. Bu sayı, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankaları arasında dağılmış durumdadır. Bu sayısal veriler, Türkiye’deki banka çalışan istatistiklerinin sürekli güncellenen dinamik bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Türkiye’deki Bankalar Ne Kadar Büyük?

Türkiye’deki bankaların büyüklüğü, şube sayıları ve çalışan sayıları ile ölçülebilir. Örneğin, mevduat bankalarında ortalama her bir banka 274 şube ile hizmet vermektedir. Bu, bankaların müşterilere geniş bir coğrafyada hizmet sunma kapasitesini ve sektördeki büyüklüklerini ifade eder.

Türkiye’de Banka Çalışan Sayısı Nedir?

Türkiye’de banka çalışan sayısı, 2023 Haziran itibarıyla 188,850 kişidir. Bu çalışanların büyük bir kısmı mevduat bankalarında olup, kalan kısmı kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarında görev yapmaktadır. Çalışan sayıları, bankacılık sektöründeki iş gücü dinamiklerini ve sektörün büyüklüğünü gösteren önemli bir göstergedir.

Türkiye Bankacılık Sektörü Çalışanları Hangi Yaş Gruplarındadır?

Türkiye bankacılık sektöründe çalışanların yaş dağılımı, genellikle 26-45 yaş aralığındadır. Bu, çalışanların %42’sinin 36-45 yaş aralığında, %38’inin ise 26-35 yaş aralığında olduğunu göstermektedir. Bu demografik yapı, sektörün dinamik ve genç bir iş gücüne sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’de Banka Şubeleri Ne Kadar Yaygındır?

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 9,639 banka şubesi bulunmaktadır. Bu şubeler, mevduat ve kalkınma yatırım bankaları arasında dağıtılmış durumda olup, şube sayısının azalmasıyla birlikte dijital bankacılık hizmetlerinin önemi artmıştır. Şube sayısındaki bu dağılım, Türkiye genelinde bankacılık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve müşteri tabanının genişliğini göstermektedir.

Diğer Makaleler

Banka Sınavları ve Sınav Süreci

Banka Sınavları: Kamu bankaları tarafından yılın belli dönemlerinde yapılan sınavların tümüne banka sınavları adı verilmektedir. Ülkemizde, katılım bankalarını saymazsak 3 adet kamu bankası bulunmaktadır. Bunlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tır. Bu bankalar her yıl düzenli Daha Fazla Oku

Vakıfbank 2024 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Vakıfbank’ın 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği işe alım sınavının ardından, birçok aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu makalede, Vakıfbank sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ve sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz. 2024 Vakıfbank işe Daha Fazla Oku

Ziraat Bankası Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Ziraat Bankası, Türkiye’nin köklü finans kurumlarından biri olarak, her yıl çeşitli pozisyonlar için memur, uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası sınav tarihleri her yıl değişiklik gösterir. Bankanın sınav tarihi için kesin ve Daha Fazla Oku