İş Bankası Online Genel Yetenek Sınavı Detayları

İş Bankası Memurluk Online Genel Yetenek Sınavı Detayları

İş Bankası’nın düzenlediği memurluk sınavı, bankacılık sektöründe prestijli bir kariyer fırsatı sunuyor.

Bu makale, sınava hazırlanan yeni mezunları ve bankacılık eğitimi almış adayları hedef alarak, sınav süreci, çıkmış sorular, yetenek sınavları ve adayların deneyimleri hakkında kapsamlı bilgiler sunmayı amaçlamaktadır. Samimi bir dille yazdığım bu rehber, sınavın her aşamasına dair önemli ipuçları ve stratejilerle donatılmıştır.

İş Bankası Online Sınav Nasıl Oluyor?

İş Bankası’nın online memurluk sınavı, adayların bankacılık yeteneklerini ve genel bilgisini ölçen kapsamlı bir değerlendirme sürecidir.

Bu sınav, evden veya herhangi bir internet bağlantısı olan yerden katılabileceğiniz bir online format üzerinden gerçekleşir. Sınavın süresi, genellikle birkaç saat olarak belirlenmiş olup, çoktan seçmeli sorular ve kısa cevaplı soruları içerebilir. Adayların, sınav süresince kesintisiz bir internet bağlantısına ve uygun bir bilgisayara erişimi olmalıdır.

İş Bankası Online Sınav Detayları

Online sınav, teknik bir hazırlık ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için belirli sistem gereksinimlerini karşılamayı gerektirir.

Adayların, sınav öncesinde bilgisayarlarını ve internet bağlantılarını test etmeleri, gerekli yazılım güncellemelerini yapmaları ve sınav esnasında kullanacakları sessiz bir ortam hazırlamaları önerilir. Sınav, genellikle zaman yönetimi becerilerini de test eder; bu nedenle, adayların her bölüm için ayrılan süreyi etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Genel Yetenek Sınavı:

İş Bankası’nın memurluk sınavı kapsamında yer alan Genel Yetenek Sınavı, adayların sayısal ve sözel yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Bu bölüm, her iki yetenek alanını da kapsayan çeşitlendirilmiş soru tiplerinden oluşur, böylece adayların analitik düşünme, problem çözme ve dil becerilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirme fırsatı sunar.

 • Sayısal Yetenek Testi: Matematiksel kavramlar, sayı dizileri, oran-orantı, yüzde hesaplamaları ve temel algoritma soruları gibi konuları içerir. Adayların, verilen problemleri mantıklı ve hızlı bir şekilde çözebilme yetenekleri ölçülür.
 • Sözel Yetenek Testi: Dil bilgisi, okuduğunu anlama, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü koruma ve benzeri dil becerileri üzerinden adayların sözel yetenekleri test edilir. Bu bölüm, adayların dil yapılarını doğru bir şekilde kullanma ve metinleri analiz etme becerilerini değerlendirir.

Bu detaylar, adayların sınavın Genel Yetenek bölümüne daha iyi hazırlanmalarını sağlayacak önemli bilgileri içerir. Sınav için hazırlık yaparken, adayların bu iki ana yetenek alanında kendilerini geliştirmeye odaklanmaları, çeşitli pratik sorular çözmeleri ve özellikle zaman yönetimi konusunda pratik yapmaları önerilir.

İş Bankası Yetenek Sınavı

İş Bankası memurluk sınavının bir parçası olan yetenek sınavı, adayların mantıksal düşünme, analitik çözümleme ve hızlı karar verme yeteneklerini ölçer. Bu bölümde, sayısal ve sözel mantık soruları yer alır, bu da adayların hem matematiksel hem de dil becerilerinin değerlendirilmesini sağlar. Hazırlık sürecinde, çeşitli mantık soruları ve problem çözme teknikleri üzerinde çalışmak, sınav başarısını artırmada kritik öneme sahiptir.

İş Bankası Çıkmış Sorular ve Örnekler

Sınav hazırlığı yaparken, İş Bankası’nın daha önceki sınavlarından çıkmış sorulara göz atmak, adaylara format ve soru tipleri hakkında önemli fikirler verebilir. İnternet üzerinde bulunan çeşitli forum ve eğitim siteleri, çıkmış sorular ve bunların detaylı çözümleri ile adaylara yardımcı olabilir. Bu örnekler üzerinde düzenli pratik yapmak, sınav günü karşılaşılacak sorulara daha hazırlıklı olmanızı sağlar.


Örnek Soru Tipleri ve Cevapları

Bu sorular, sınavlarda karşılaşılabilecek tipik soru formatlarını yansıtacak şekilde hazırlanmıştır.

Türkçe Soruları:

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma

Aşağıdaki cümlelerin hangisi paragrafın genel anlamına uymamaktadır?

 1. Kitap okumanın insan üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez.
 2. Okuma alışkanlığı kazanmak, kelime dağarcığını genişletir.
 3. Kitaplar, farklı dünyaları keşfetmemize olanak tanır.
 4. Spor yapmak, fiziksel sağlığımız için oldukça önemlidir.

Yakın Anlam (Eş Anlamlı) Kelimeyi Bulma

Aşağıdakilerden hangisi “şaşırtıcı” kelimesinin eş anlamlısıdır?

 1. Kafa karıştırıcı
 2. Beklenmedik
 3. Yorucu
 4. Can sıkıcı

Paragraf Tamamlama

İletişim, insanlar arasındaki bağları güçlendirir ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturur. Bu nedenle, ________.

 1. teknolojik aletlerin yaygınlaşması yalnızlığı artırmıştır
 2. iletişim becerilerinin geliştirilmesi önemlidir
 3. insanlar arası mesafeler giderek artmaktadır
 4. yazılı iletişim, sözlü iletişime göre daha etkilidir

Cümlede Anlam İlişkisi

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

 1. Kitap okudukça kelime dağarcığım genişliyor.
 2. Yağmur yağdığında şemsiyemi açarım.
 3. Tatilde denize girmeyi çok seviyorum.
 4. Arkadaşlarımızla sinemaya gitmeyi planlıyoruz.

Dil Bilgisi (Gramer)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı bulunmaktadır?

 1. Bu kitabı sana öneririm, çok beğeneceksin.
 2. Her sabah erken kalkar, yürüyüş yaparım.
 3. Yarınki toplantıya katılamayacağımı söyledim.
 4. Herşey yolunda gidecek, merak etme.

Matematik Soruları:

Yüzde Hesaplamaları

Bir ürünün fiyatı %20 arttırıldıktan sonra 120 lira oldu. Buna göre ürünün orijinal fiyatı kaç liradır?

 1. 100
 2. 96
 3. 105
 4. 110

Oran-Orantı

5 litre su, 250 gram şeker ile limonata yapmak için kullanılıyor. 20 litre limonata yapmak için kaç gram şeker gereklidir?

 1. 1000
 2. 500
 3. 750
 4. 1250

Basit Faiz Hesaplaması

1000 TL ana para, yıllık %5 faiz oranı ile 2 yıl boyunca bankada tutulursa, toplam faiz miktarı ne kadar olur?

 1. 100
 2. 50
 3. 150
 4. 200

Alan Hesaplama

Bir dikdörtgenin uzun kenarı 15 cm, kısa kenarı 10 cm’dir. Bu dikdörtgenin alanı kaç cm²’dir?

 1. 150
 2. 100
 3. 250
 4. 75

Karışım Problemi

Bir çiftçi, %10 azot içeren 60 kg gübre ile %20 azot içeren bir gübreyi karıştırarak toplamda %15 azot oranına sahip bir gübre karışımı elde etmek istiyor. Çiftçi, %20 azot içeren gübreden kaç kg kullanmalıdır?

 1. 20 kg
 2. 30 kg
 3. 40 kg
 4. 60 kg

CEVAP ANAHTARI:

Türkçe Sorularının Cevapları:

 1. D) Spor yapmak, fiziksel sağlığımız için oldukça önemlidir.
 2. B) Beklenmedik
 3. B) iletişim becerilerinin geliştirilmesi önemlidir
 4. A) Kitap okudukça kelime dağarcığım genişliyor.
 5. D) Herşey yolunda gidecek, merak etme.

Matematik Sorularının Cevapları:

 1. A) 100
 2. A) 1000
 3. A) 100
 4. A) 150
 5. B) 30 kg

İş Bankası Sözel ve Genel Yetenek Sınavı

İş Bankası’nın sözel yetenek sınavı, adayların dil bilgisi, anlama ve yorumlama becerilerini test eder. Bu bölümde, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma ve benzeri soru tipleri yer alabilir.

Genel yetenek sınavı ise, sayısal analiz, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konularını kapsar. Her iki sınav bölümü için de, çeşitli alıştırma kitapları ve online kaynaklardan yararlanarak kapsamlı bir hazırlık yapılması önerilir.

İş Bankası Online Sınava Girenlerin Deneyimleri

Sınava giren adayların deneyimleri, sınav hakkında değerli bilgiler ve ipuçları sunabilir.

Sınav sürecine dair kişisel deneyimler, hazırlık stratejileri ve sınav sırasında karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, adayların kendi hazırlıklarını daha etkin bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olabilir.

Sosyal medya grupları, özellikle Telegram gruplarında deneyimlerini paylaşan azımsanamayacak kadar çok aday bulunuyor. Forumlar ve eğitim blogları, bu tür deneyimlerin paylaşıldığı platformlardır.

İş Bankası Sınav Soruları ve Hazırlık Stratejileri

İş Bankası sınav soruları genellikle, adayların genel yetenek, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yöneliktir.

Etkili bir hazırlık stratejisi, geniş bir konu yelpazesi üzerinde düzenli çalışmayı, zaman yönetimi becerilerini geliştirmeyi ve önceki sınavlardan çıkmış sorular üzerinde pratik yapmayı içermelidir. Ayrıca, adayların sınav sırasında stres yönetimi tekniklerini öğrenmeleri ve uygulamaları, sınav performansını olumlu yönde etkileyebilir.


İş Bankası Mülakat Soruları

👉 İş Bankası Mülakatları İş Bankası Mülakatında Neler Sorulur?

Sonuç

İş Bankası’nın memurluk sınavı, bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir adımdır. Bu makalede sunulan bilgiler ve ipuçları, sınavın çeşitli aşamalarına dair kapsamlı bir rehber niteliğindedir. Sınav hazırlığı sürecinde, belirtilen stratejileri uygulamak ve çıkmış sorular üzerinde düzenli pratik yapmak, başarı şansınızı artıracaktır. Sınav sürecine giren herkese başarılar dilerim.

Diğer Makaleler

İş Bankası Anadolu Memur Alımı Ne Zaman?

İş Bankası, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir bankalarından biri olarak her yıl birçok yeni personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu alımlar arasında İş Bankası Anadolu Memur Alımı da yer almakta olup, özellikle Anadolu’da görev almak isteyen adaylar Daha Fazla Oku

İş Bankası Mülakatında Neler Sorulur?

İş Bankası mülakatında nelersorulur? Bu, birçok adayın kafasında olan temel bir sorudur. İş Bankası, adayların yeteneklerini ve uygunluklarını ölçmek için çeşitli sorular sorar. Bu sorular genellikle kişisel, teknik ve durumsal olabilir. Örneğin, “Kendinizi beş yıl Daha Fazla Oku