Banka Departmanları: Bankalarda Hangi Departmanlar Vardır?

Banka Departmanları- Bankalarda Hangi Departmanlar Vardır?

Banka Departmanları, Banka Birimleri ve Görevleri – Günümüzün popüler meslek gruplarından biri bankacılıktır. Bu meslek grubuna ilginin artmasının sebepleri arasında, iyi çalışma şartları, üst düzey çalışma koşulları ve personel için sağlanan tatmin edici haklar ile banka içi hizmetler bulunmaktadır.

Bankacılık Mesleği ve Kariyer Fırsatları – Bankacılık sektöründe kariyer yapmayı düşünen adaylar, bankalarda çeşitli görev ve pozisyonlarda yer alma şansına sahiptirler. Adaylar, bu mesleği seçerken sıklıkla “Bankalarda hangi departmanlar bulunur?” sorusunu önemserler ve kişisel özelliklerine, yeteneklerine, vizyonlarına ve kültürel değerlerine uygun pozisyonlarda çalışmayı tercih ederler.

Türkiye’de Bankalardaki Pozisyonlar

Türkiye’de bulunan bankalarda genellikle aşağıdaki pozisyonlar bulunmaktadır:

 • Gişe Görevlisi
 • Satış Danışmanı
 • Müşteri Temsilcisi
 • Servis Yetkilisi Uzmanı
 • Banka Müfettişi
 • Banka Müfettiş Yardımcısı

Bu liste dar kapsamlı gibi görünse de, bankalar farklı departmanlarında bu pozisyonlar üzerinden adayları istihdam etmektedir. Türkiye’deki özel ve kamu bankalarının departmanları oldukça kapsamlıdır. Genel bir ayrım yapacak olursak, tüm bankalar şube ve Genel Müdürlük olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir.

Banka Departmanları Nelerdir?

Banka Departmanları Nelerdir?

Banka Departmanları ve Kariyer Yönlendirmeleri – Banka departmanları, bireylerin kariyer hedeflerine uygun olarak tercih edebilecekleri bölümler anlamına gelir. Bir birey, hangi departmanda başarılı olacağına inanıyorsa, o departmana yönelik verilen iş ilanlarını takip ederek başvuru yapabilir. Genellikle bankalar tarafından yapılan personel alımı iş başvurularında, genel başvuru yapılmıyorsa, ilgili departman mutlaka belirtilir.

Örneğin, bir iş ilanında “İnsan Kaynakları Departmanı İçin Personel Alımı Yapılacaktır!” ifadesine yer verilir.

Türkiye’deki Kamu ve Özel Bankalarının Departmanları

Türkiye’de bulunan kamu ve özel bankalarının departmanları genel bir liste halinde aşağıda sıralanmıştır:

 • Bireysel Bankacılık
 • KOBİ Bankacılığı
 • Kurumsal ve Ticari Bankacılık
 • Proje ve Yapılandırılmış Finansman
 • Nakit Yönetimi
 • Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı
 • Özel Bankacılık
 • Krediler
 • Dış İlişkiler
 • Hazine
 • Bilgi Teknolojileri
 • İnsan Kaynakları
 • İletişim
 • Süreç Yönetimi
 • Mali Kontrol ve Planlama
 • Satın Alma ve Teknik Hizmetler Bölümü
 • Hukuk Müşavirliği
 • Teftiş Kurulu
 • Risk Yönetimi
 • İç Kontrol Merkezi
 • Stratejik Planlama

Bu departmanlar genellikle her bankada bulunur; ancak, bankadan bankaya departman sayısında azalma ya da artış olabilmektedir. Her bankanın yoğunlukla faaliyet gösterdiği alan farklılık gösterir. Örneğin, Denizbank emeklilik bankacılığı faaliyetlerine odaklanırken, Ziraat Bankası tarım ve hayvancılık alanında daha fazla faaliyet göstermektedir. Bu nedenle, bir bankanın yoğunlukla faaliyet gösterdiği alana bağlı olarak departmanların türü ve sayısında değişiklikler olabilmektedir.

Bankalar En Çok Hangi Departmana Personel Alımı Yapar?

Bankalar En Çok Hangi Departmana Personel Alımı Yapar?

Banka Personel Alım Süreçleri ve Kariyer Planlaması – Bankalar, farklı departmanlar ve pozisyonlar için adaylarını titizlikle değerlendirir. İnsan Kaynakları yetkilileri, adayların yetenekleri, kişisel özellikleri ve becerilerine özel önem vermektedirler. Eğer başvurulan pozisyon aday için uygun değilse ve adayın başka bir pozisyonda daha başarılı olabileceği öngörülüyorsa, bu durum mülakatlarda adaylara açıklanmaktadır. Banka iş başvuruları ve banka sınavları bazen bir iş teklifine dönüşebilmekte, bu süreçte adayların mesleki, kişisel ve teknik özellikleri ön plana çıkmaktadır.

Bankacılık mesleğinde başarılı bir kariyer planlaması yapmak isteyen adaylar için, bankaların gerçekleştirdiği personel alımları ve bu alımların hangi departmanlarda yoğunlaştığı, bankanın istihdam oranları büyük önem taşımaktadır.

Bankalarda Yoğun Personel Alımı Gerçekleştirilen Departmanlar

Bankalar, özellikle aşağıdaki departmanlarda yoğun bir şekilde personel alımı gerçekleştirmektedir:

 • Bireysel Bankacılık
 • KOBİ Bankacılığı
 • Kurumsal ve Ticari Bankacılık
 • Dış Ticaret ve Yatırım Bankacılığı
 • Özel Bankacılık
 • Bilgi Teknolojileri
 • İnsan Kaynakları
 • İletişim
 • Mali Kontrol ve Planlama
 • Satın Alma ve Teknik Hizmetler Bölümü
 • İç Kontrol Merkezi

Bu liste, bankacılık sektöründe personel alımının yoğun olduğu başlıca departmanları göstermektedir ve kariyer planlaması yapacak adaylar için önemli bir rehber niteliğindedir.

Bankaların Personel Alımı Yaptığı Birimler Nelerdir?

Bankaların Personel Alımı Yaptığı Birimler Nelerdir?

Bankacılık Sektöründe Bilinmesi Gereken Birimler ve Personel Alımı – Bankacı adaylarının, banka departmanları haricinde bilmesi gereken önemli bir konu da, bankaların yoğun bir şekilde personel alımı yaptığı birimlerdir. Bu birimlerin bilinmesi, bankacılık mesleğinde kariyer yapmak isteyen kişilere doğru bir kariyer planlaması yapmalarını ve kariyer hedeflerine ulaşmada doğru adımlar atmalarını sağlar.

Bankacılık mesleği, teknolojinin etkisiyle sürekli gelişen ve değişen bir alan olduğundan, bireylerin banka birimleri ve departmanları konusunda güncel bilgilere sahip olmaları büyük önem taşır. Teknolojik gelişmeler, banka departmanları ve birimlerinde artışa veya değişime neden olabilmektedir.

Bankalar genel olarak personel alımı yaptıkları birimler şunlardır:

 • Şubeler
 • Genel Müdürlükler
 • Bölge Müdürlükleri

Bu birimler detaylı olarak incelendiğinde, şubelerdeki birimler; Perakende Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Kurumsal Bankacılık ve Özel Bankacılık olarak sıralanabilir. Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ve Bölge Koordinatörlükleri birimleri ise; emeklilik, sigorta, leasing, faktöring, yatırım ve portföy yönetim şirketlerini kapsar.

Banka Pozisyon Görev Dağılımları Nedir?

Bankalar, çeşitli sınavlar ve mülakatlarla adayları değerlendirir ve bu süreçten başarıyla geçenler, farklı banka pozisyonlarında görevlendirilir. Bu pozisyonlar, adayın yer aldığı departman ve birime bağlı olarak değişiklik gösterir; dolayısıyla görev ve sorumluluklar da buna göre şekillenir.

Örneğin, bir banka şubesinde gişe görevlisi olarak çalışmak, müşterilerin havale-EFT, para çekme ve yatırma, borç ödeme, şifre değiştirme gibi işlemlerini gerçekleştirmeyi içerir. Servis yetkilisi ve yardımcısı pozisyonlarında ise, gişe, kredi ve operasyon birimlerinin yönetilmesi görevleri bulunur. Uzman, uzman yardımcısı, müfettiş ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarında ise bireyler, bankanın iç denetim sistemlerini kontrol etmekle yükümlüdür. Bu rollerdeki görevler genellikle kredi portföy yönetimi, pazarlama, mali ölçüm, istihbarat, insan kaynakları ve stratejik planlama gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Banka Departmanları Sıkça Sorulan Sorular

Bankalarda hangi ana departmanlar bulunur?

Bankalarda birçok departman bulunabilir, ancak genelde şu ana departmanları görebiliriz: Bireysel Bankacılık, Ticari Bankacılık, Yatırım Bankacılığı, Operasyonlar, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojisi, Hukuk, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, ve Risk Yönetimi.

Bireysel Bankacılık Departmanı nedir?

Bireysel Bankacılık Departmanı, bireysel müşterilere yönelik finansal hizmetlerin sunulduğu departmandır. Bu hizmetler arasında mevduat hesapları, krediler, kredi kartları ve yatırım ürünleri bulunabilir.

Ticari Bankacılık Departmanı’nın görevi nedir?

Ticari Bankacılık Departmanı, şirketler ve büyük kuruluşlara yönelik finansal hizmetleri sunar. İşletme kredileri, ticari mevduatlar ve hazine yönetimi hizmetleri bu departmanın sorumluluğundadır.

Yatırım Bankacılığı Departmanı ne iş yapar?

Yatırım Bankacılığı Departmanı, şirket birleşmeleri, halka arzlar, tahvil ihraçları gibi büyük ölçekli finansal işlemlere aracılık eder.

Bankalardaki Operasyon Departmanı’nın fonksiyonları nelerdir?

Operasyon Departmanı, bankanın günlük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Transferler, döviz işlemleri, hesap hareketleri gibi işlemlerin arka planında bu departman bulunur.

Risk Yönetimi Departmanı ne iş yapar?

Risk Yönetimi Departmanı, bankanın karşı karşıya olduğu finansal riskleri belirler, analiz eder ve bu riskleri minimize etmek için stratejiler geliştirir.

Bankalardaki Pazarlama Departmanı’nın rolü nedir?

Pazarlama Departmanı, bankanın ürün ve hizmetlerini tanıtmak, yeni müşteri kazanmak ve mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirmek için kampanyalar ve stratejiler geliştirir.

Bilgi Teknolojisi (IT) Departmanı bankada ne gibi görevleri üstlenir?

IT Departmanı, bankanın bilgisayar sistemlerinin, ağlarının, yazılımlarının ve diğer teknolojik altyapısının kurulumu, bakımı ve güncellenmesinden sorumludur.

Bankalarda Hukuk Departmanı’nın önemi nedir?

Hukuk Departmanı, bankanın tüm hukuki işlemlerini ve yükümlülüklerini takip eder. Aynı zamanda hukuki uyuşmazlıklarda bankayı temsil eder ve bankanın yasalara uygun hareket etmesini sağlar.

İnsan Kaynakları Departmanı bankalarda ne iş yapar?

İnsan Kaynakları Departmanı, banka personelinin işe alımı, eğitimi, performans değerlendirmesi, özlük işleri ve kariyer planlaması gibi konularda çalışmalar yapar.

Diğer Makaleler

Banka Sınavları ve Sınav Süreci

Banka Sınavları: Kamu bankaları tarafından yılın belli dönemlerinde yapılan sınavların tümüne banka sınavları adı verilmektedir. Ülkemizde, katılım bankalarını saymazsak 3 adet kamu bankası bulunmaktadır. Bunlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tır. Bu bankalar her yıl düzenli Daha Fazla Oku

Vakıfbank 2024 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Vakıfbank’ın 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği işe alım sınavının ardından, birçok aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu makalede, Vakıfbank sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ve sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz. 2024 Vakıfbank işe Daha Fazla Oku

Ziraat Bankası Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Ziraat Bankası, Türkiye’nin köklü finans kurumlarından biri olarak, her yıl çeşitli pozisyonlar için memur, uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası sınav tarihleri her yıl değişiklik gösterir. Bankanın sınav tarihi için kesin ve Daha Fazla Oku