Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri – T.C Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl bir defa yapılmaktadır. Sınav 2000 yılından bugüne kadar yapılmaya devam etmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS

Önlisans ve açıköğretim fakültelerinde okuyan/mezun olan öğrencilerin, öğrenimlerini dört yıla tamamlamak istediğinde girdikleri sınava DGS denmektedir. DGS, “Dikey Geçiş Sınavı” olarak bilinmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS

Bankalar, önlisans ve açıköğretim fakültelerinden mezun olanlar için de personel alımları oluştururlar.

Ancak, bankada kurum içerisinde yükselmek, müfettiş gibi üst kademe pozisyonlara gelebilmek için dört yıllık lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Aynı zamanda dört yıllık bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bölümlerden mezun olan adaylara da öncelik tanınmaktadır. Bunun gibi nedenler Bankacılık ve Sigortacılık DGS geçiş bölümleri için adayları meraklandırmaktadır. Çünkü lisans eğitimi alan bir aday diğer adaylara göre teorik olarak daha kapsamlıdır. Bankacılık alanındaki bilgileri de yine daha fazladır. Bu nedenle bankalar, lisans mezunu olan, yüksek lisans, doktora yapan ya da mezun olan adaylara öncelik vermektedir.

DGS Geçiş Bölümleri

Dolayısıyla hayalinde bankacılık ve sigortacılık mesleğini bir banka içerisinde yerine getirmek olan kişilerin önlisans ve açıköğretim fakültelerinden mezun olması yetersiz gelmektedir. Ülkemizde önlisans ve açıköğretim fakültelerinden mezun olan kişilerin eğitimlerini dört yıla tamamlaması için Bankacılık ve Sigortacılık DGS geçiş bölümleri sınavı yapılmaktadır.

Bu sınav, bankacı olmak isteyenler için de geçerlidir. Özel ve devlet üniversiteleri olmak üzere üniversitelere sınavdaki puan derecesine göre geçiş yapılabilmektedir. Geçiş yapıldıktan sonra öğrenciler görmüş oldukları derslerden muaf olma hakkına sahiptir. Alınan ders katsayısı ve denklik sistemine göre ders muafiyet durumu üniversitenden üniversiteye göre değişebilmektedir. Öğrencilerin alacakları dersler, üniversite müfredatına göre belirlenmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri Taban Puanları

Bankacılık ve sigortacılık alanında lisans mezunu olmak isteyen adayların, üniversitelerin pek çok bölümüne ve fakültesine geçiş yapabilmektedir. Ülkemizde son gerçekleştirilen 2023-2024 DGS sınav sonuçlarına göre üniversitelerin taban ve tavan puanları aşağıdaki gibidir:

2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık bölümü için DGS taban puanları çeşitli üniversitelerde farklılık göstermektedir. Örneğin, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) programı için taban puanı 254.26569 olarak belirlenmişken, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin aynı programı için taban puanı 253.2413 olarak kaydedilmiştir. Diğer taraftan, Trakya Üniversitesi’nin Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için taban puanı 179.66303 olarak saptanmıştır.

Bu puanlar, her bir üniversitenin ilgili bölümleri için belirlenmiş minimum giriş puanlarını yansıtmaktadır​​​​​​.

Bu taban puanlar, adayların bu programlara girebilmek için DGS’de ulaşmaları gereken minimum puanları ifade eder. Ancak adayların, tercih yapmadan önce güncel bilgileri ve detayları ÖSYM’nin resmi kılavuzundan ve tercih yapacakları üniversitelerin ilgili duyurularından kontrol etmeleri önemlidir. Ayrıca, başarı sıralaması gibi diğer faktörlerin de tercih sürecinde önemli bir rol oynayabileceğini unutmamak gerekir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Bölümleri ve DGS Geçiş Şartları

Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne dikey geçiş yaparak lisans mezunu olmak isteyen adayların öncelikle önlisans ve açıköğretim fakültelerindeki bölümlerinden 120 AKTS kredi değerinde ders alması gerekir. Tüm derslerden başarılı bir şekilde geçmesi gereklidir. Dersler içerisinde FF, YZ, DZ notu bulunan öğrencilerin dikey geçişi yapılamamaktadır. Bununla birlikte Bankacılık ve Sigortacılık DGS geçiş bölümleri için başvurmak isteyen öğrenciler Genel Not Ortalaması (GNO) olarak en az 2,00 not değerine ulaşmış olmalıdır.

Önlisans ya açıköğretim fakültelerindeki programlardan 120 AKTS kredi değerinin altında mezuniyet durumu yaşanmamaktadır. DGS Sınavı’na başvuru yapılabilmesi için önlisans bölümünün son yarıyılında olmak gerekir. Staj yapan öğrenciler de sınava giriş hakkına sahiptir. Yarıyılın tamamlanması ile birlikte üniversitenin gerekli koşul ve şartlarını yerine getiren öğrenciler bir sonraki eğitim dönemine dahil edilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Başvurusu

DGS sınav başvurusu yapmak isteyen adayların ÖSYM’nin “AİS (Aday İşlemleri Sistemi)” sistemi üzerinden öncelikle online başvuru yapması gerekmektedir. Sistem içerisindeki fotoğraf altı ayda bir güncellenmelidir. Fotoğraf güncellemesi için ÖSYM Sınav Merkezi’ne bizzat gidilerek fotoğraf güncellemesi gerçekleştirilebilmektedir. Fotoğrafları güncel olmayanlar sınav başvurusu yapamamakta, yapsa bile kabul edilmemektedir.

AİS sistemi üzerinden online başvurusunu gerçekleştirenler, sınav ücretinin yatırılacağı bankaya giderek sınav ücretlerini yatırmalıdır. Dijital bankacılık kanalları kullanılarak da ödeme yapılabilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra sisteme geri dönüş yapılması ve başvurunun tamamlanması gerekmektedir. Başvuru tamamlandıktan sonra adaya sınav yeri ve tarihi ile ilgili olarak sınava 10 gün kala bilgilendirme AİS üzerinden yapılmaktadır.

Önlisans, MYO ve açıköğretim fakültelerinden mezun olunması, sınavda aranan ilk şartlardan biridir. Staj haricinde mezuniyet koşulunu sağlayan ya da son sınıf öğrencisi olanlar da başvuru yapabilmektedir. Diploma notunun 2,00 altında olmaması gereklidir. Diploma notu, sınav puanını da etkilemektedir. Dolayısıyla yüksek bir diploma notuna sahip olmak, yüksek sınav puanı demektir. Sınav ücretinin ödenmesi de aranan önemli şartlardan biridir. Ücreti yatırmayan öğrencilerin başvurusu yapılmamaktadır. Önlisans, MYO ya da açıköğretim fakültelerindeki eğitim sürelerini uzatan 4 ve üzeri yılda mezun olan bireylerin başvurusu da kabul edilmemektedir.  Diğer başvuru koşulları ve şartları da ÖSYM DGS Kılavuzu olarak yayımlanmaktadır. Bu kılavuz üzerinden adaylar başvuru koşul ve şartlarını yerine getirdiği takdirde sınav başvurusu yapabilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri Tüm Bölümler

Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne dikey geçiş yapmak isteyen kişilerin merak ettiği sorulardan biri de “DGS ile hangi bölüme geçiş yapmalıyım?” sorusudur. Bankacılık ve sigortacılık üzerine dört yıllık lisans eğitimine başvurulması için pek çok bölüm bulunmaktadır. Sadece Bankacılık ya da Sigortacılık, Ekonomi, Finans bölümleri okunmamaktadır. Pek çok kişi bankacı olabilmek için yalnızca “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümünün okunması gerektiğini düşünmektedir. Fakat bu bir yanılgıdır. Önlisans diploması olarak bankacılık ya da sigortacılık ile ilgili bir bölümden mezun olan her aday bankacı ya da sigortacı olmak için aşağıdaki bölümlerden herhangi birine başvuru yapabilmektedir:

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Geçiş Bölümleri Listesi

 • Aktüerya
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Aktüerya Bilimleri
 • Sigortacılık
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Bankacılık
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Bankacılık ve Finans
 • Uluslararası Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Ekonometri
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Ekonomi
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Ekonomi ve Finans
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Finansal Ekonometri
 • Uluslararası Ticaret
 • İktisat
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • İşletme Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • İşletme Enformati
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • İşletme-Ekonomi
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Lojistik Yönetimi
 • Sermaye Piyasası

Aynı şekilde adayların bu bölümler dışında Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi üzerinden de uzaktan eğitim alarak öğrenimlerini dört yıla tamamlama hakkı bulunmaktadır. Bu üniversiteler içerisinde de:

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • İktisat
 • Konaklama İşletmeciliği
 • İşletme
 • Uluslararası İlişkiler

bölümlerine geçiş yapma hakkı vardır.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Hangi Üniversitelerde Var

Banka içerisinde görev almak ve kariyer yapmak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri olan DGS ile öğrenciler ülkemizdeki hem özel hem de devlet üniversitelerine geçiş yapabilmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık bölümünün yer aldığı ya da bu meslek ile ilgili bölümlerin yer aldığı üniversitelere geçiş yapılması uygun olacaktır. DGS ile direkt olarak “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler için üniversite isimleri aşağıdaki gibidir:

Özel Üniversiteler:

 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi

Devlet Üniversiteleri:

 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi

Bu üniversiteler haricinde bankacılık ve sigortacılık mesleğiyle yakından ilgisi bulunan bölümlere dikey geçişle öğrenci alan tüm devlet ve özel üniversitelere başvuru yapılabilmektedir. Uzaktan eğitim veren üniversitelerde de (Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) başvuru yapılacaklar listesine dahildir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Açıköğretim Bölümleri | AÖF Dikey Geçiş Bölümleri

Ülkemizde “Açıköğretim” ya da “Uzaktan” öğretim olarak bilinen ve eğitim veren üniversiteler de bulunmaktadır. Bu üniversitelerin başında “Anadolu Üniversitesi” vardır. Fiziki olarak eğitim verilen alanda bulunamayan ya da bulunamama durumuna sahip olan kişiler için bu üniversiteler doğru seçimdir.

2 yıllık önlisans eğitimini tamamlayan ya da tamamlamak üzere olan bankacı adayları, 4 yıllık lisans eğitimine, Bankacılık ve Sigortacılık DGS geçiş bölümlerine geçiş yapmak istediğinde açıköğretim fakültelerini de tercih edebilmektedir. “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümünden ya da bu meslekle ilgili bölümlerden lisans mezunu olmak isteyenler Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi üzerinden de eğitimlerini tamamlayabilmektedir. Bu üniversiteler “uzaktan” eğitim vermektedir ve “Açıköğretim Fakültesi” olarak adlandırılmaktadır.

Öğrenciler için dersler çevrimiçi kaynaklar ve platformlar yoluyla verilmekte, üniversiteye ait kitap kaynakları verilmektedir. Öğrenciler yalnızca kayıt zamanı ve sınav zamanlarında üniversiteye ya da üniversitenin “Sınav Merkezi” olarak belirlediği kuruma gitmektedir. Fiziki olarak birebir işlenen dersler yoktur. Çalışan, rahatsızlığı sebebiyle dışarı çıkamayan ve benzeri sebepler ile eğitim hayatına katılamayan her kişi bu eğitim programından yararlanma hakkına mevcuttur.

Önlisans eğitiminden sonra lisans bölümüne geçiş yapmak isteyen öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık üzerine DGS ile Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’ne geçiş yaparak aşağıdaki bölümleri okuyabilmektedir:

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Açıköğretim Geçiş Bölümleri

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • İktisat
 • Konaklama İşletmeciliği
 • İşletme
 • Uluslararası İlişkiler

Bu bölümlerden açıköğretim fakültesi aracılığıyla eğitimini 4 yıla tamamlayanlar, bankacı olma hakkına sahiptir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Çalışma Kaynakları

Önlisans derecesini, lisans seviyesine getirmek isteyen adayların öncelikle bir sınav programı dahilinde çalışması gerekir. Önlisans eğitim programı içerisinde son yarıyılda bulunan, staj haricinde herhangi bir başarısız dersi ya da eğitim hayatıyla ilgili olumsuz bir duruma sahip olmayan veya önlisans programından mezun olan herkes DGS ile öğrenimini dört yıla tamamlama hakkına sahiptir. DGS sınavına hazırlanmak için en az 6 aylık bir süre gereklidir. Bu süre içerisinde adaylar çeşitli kaynaklardan yararlanarak çalışmalıdır.

Sınav içerisinde 120 adet soru bulunmaktadır. Bu sorulardan 60 tanesi sözel bölüme 60 tanesi sayısal bölüme aittir. Bankacılık ve Sigortacılık bölümüne kayıt yaptırmak isteyen bir öğrencinin hem sözel hem de sayısal bölümden soru çözmesi gerekir çünkü, bu bölüm “Eşit Ağırlık (EA)” puan türünden alım gerçekleştirmektedir. Sözel ve sayısal bölümlerde 10’ar adet olmak üzere toplamda 20 adet mantık sorusu yer almaktadır. Tıpkı diğer ÖSYM sınavları gibi bu sınavda da 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

120 sorudan oluşan DGS sınavı için adaylara 140 dakika verilmektedir. 140 dakika içerisinde bir adayın istediği bölüme yerleşebilmesi için en az 30 sayısal ve 30 sözel soru çözmesi gereklidir. Bu sınava hazırlık aşamasında KPSS sınav sorularına, kaynaklarına bakılması yardımcı olacaktır. Çünkü DGS ile KPSS her ne kadar birbirinden farklı sınavlar da olsa soru mantığı ve sistemi açısından benzerlik göstermektedir. Direkt olarak DGS bazlı kaynak kitaplar da alınmalıdır. Her aday haftada bir kez DGS sınav denemesi çözmeli ve bu denemeyi tıpkı sınavdaymış gibi yapmalıdır. Zamanı iyi kullanmak ve sınava hazırlanmak açısından dakika tutularak çalışma sisteminin geliştirilmiş olması, sınavdaki performansı ve verimliliği yükseltmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Dersleri

Üniversitelerin “Bankacılık ve Sigortacılık” bölümüne yerleşen öğrenciler, iki yıllık bir eğitim hakkına daha sahip olmaktadır. Bu süreç içerisinde alınacak dersler üniversiteye bağlı olarak verilmektedir. Önlisans programında alınan ders, üniversitenin müfredatında bulunuyor, AKTS ve kredi bakımından denklik sağlıyorsa öğrenci bu derslerden muaf tutulmaktadır. Fakat aksi bir durumda her ne kadar o dersten öğrenci başarılı olsa da başarısız sayılmakta ve tekrardan dersi almak zorundadır. Genel olarak üniversitelerin Bankacılık ve Sigortacılık bölümü içerisinde DGS ile geçiş yapıldığında belirlemiş olduğu zorunlu dersler aşağıdaki gibidir:

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Derleri

 • İktisat
 • İşletme Yönetimi
 • Bankacılığa Giriş
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Yabancı Dil (İngilizce)
 • Türk Dili
 • Matematik
 • Genel Muhasebe
 • Davranış Bilimleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • Finans Matematiği
 • Borçlar Hukuku
 • Finansal Yönetim
 • Banka Muhasebesi ve Raporlama
 • Pazarlama İlkeleri
 • Makro ve Mikro İktisat
 • Bankacılıkta Yönetim ve Organizasyon
 • İstatistik
 • Ticaret Hukuku
 • Bankacılıkta Pazarlama
 • Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri
 • Ekonometri
 • Uluslararası Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
 • Sermaye Piyasaları İşlemleri ve Uygulamaları
 • Portföy Analizi
 • Para ve Banka
 • Uluslararası Finans Sistemi
 • Mesleki İngilizce
 • Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi
 • Kredi Talep Değerleme ve Tahsisi
 • Sigorta Yönetimi ve Uygulamaları
 • KOBİ ve Bankacılık
 • Fon Yönetimi
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Çıkmış Örnek Sorular

DGS sınavına hazırlanan adaylar için ÖSYM yıllara yönelik soru kitapçığının bir nüshasını internet sitesi üzerinde yayımlamaktadır. ÖSYM sitesinde “DGS Çıkmış Sorular” araştırması yapıldığında 2017 yılından itibaren ters kronolojik sıra ile kitapçıkların yer aldığı görülmektedir. 2006 ile 2017 yılları arasında yer alan tüm sınav örneklerine ulaşılabilmektedir. Fakat örnek vermek gerekirse sayısal bölümde çıkmış örnek sorular şu şekildedir:

 • 2|x|+|x-1|=5 eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır? (2015 DGS)
  A) 1/2
  B) 2/3
  C) 3/4
  D) 5/3
  E) 7/4
 • a, b ve c gerçel sayıları için a.c < b.c < 0 < a-b olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? (2016 DGS)
  A) a < b < c
  B) a < c < b
  C) b < a < c
  D) b < c < a
  E) c < b < a
 • a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,farkı tek sayıdır. Buna göre,
 1. çift sayıdır.
 2. çift sayıdır.
 3. çift sayıdır.
  ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? (2017 DGS)
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 1 ve 2
  D) 1 ve 3
  E) 2 ve 3

Sözel sorulara örnek vermek gerekirse:

 • Cümledeki veya parçadaki boşluğu anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
  Hegel, kendinden —- filozoflardan farklı olarak toplumu organik bir yapı şeklinde tanımlar ve bu organik yapı içerisinde birbirleriyle —- içinde olmasını beklediği toplumsal organları analiz eder. (2017 DGS)
  A) sonraki – zıtlık
  B) önemli – düzen
  C) önceki – uyum
  D) başarılı – çelişki
  E) bağımsız – ahenk
 • Verilen cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı bulunuz.
  “Önce adın için çalışacaksın, sonra o senin için çalışır.” (2016 DGS)
  A) İnsanın her zaman çok çalışması gerekir.
  B) İnsan öncelikli olarak kendisi için çalışmalıdır.
  C) İyi eğitim almış biri elbette başarılı olacaktır.
  D) İşini iyi yapan bir insan marka değerine ulaşabilir.
  E) Başkalarından bir şey beklemek faydasızdır.
 • “Ne asansör ne yürüyen merdivenler tarafından pabucu dama atılabilmiştir merdivenin! Daha doğrusu atılmıştır da o, kendisini duvara dayayıp çıkıp almıştır her seferinde. Merdiven güvenilir dostlarından biridir insanlığın.” (2015 DGS)
  Bu parçada geçen “pabucu dama atılmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İşlevsiz hâle gelmek
  B) Kullanılmak üzere saklanmak
  C) Varlığını ortadan kaldırmak
  D) Kıymetini bilmemek
  E) Fazla ilgi görmemek

Bankacılık ve Sigortacılık DGS Nasıl Yapılır?

Bankacılık ve Sigortacılık alanında meslek edinmek isteyen, banka kurumları içerisinde yükselerek kariyer yapma hayali bulunan adayların eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine tamamlaması gerekir. Lisans eğitiminden sonra pek çok iş olanağı bulunmaktadır. Gerek banka kurumları içerisinde gerek bankacılık faaliyetlerinin ve hizmetlerinin verildiği, sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştiği kurumlarda iş olanakları mevcuttur.

Kariyerlerini bir üst seviyede yaşamak isteyen adaylar Bankacılık ve Sigortacılık DGS geçiş bölümleri sınavına en az 6 ay öncesinden hazırlık yapmalıdır. Bu hazırlık doğrultusunda kaynak kitaplar temin edilmeli, olabildiğince soru çözülmeli ve geçmiş sınav örneklerine bakılarak deneme sınavları gerçekleştirilmelidir. Bankacılık ve Finans bölümü EA (eşit ağırlık) puan türünden alım yapmaktadır.

Bu nedenle adaylar sınav içerisindeki hem sözel hem de sayısal bölümden soru çözmelidir. Sözel ve sayısal bölümden 30’ar adet en az soru çözülmelidir. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürdüğü için dikkatli olunmalıdır. Sözel bölümden yapılan yanlışlar sözel ağırlığı, sayısal bölümden yapılan yanlışlar ise sayısal ağırlığı etkilemektedir. Yapılan yanlış sayısının toplamı alınmamaktadır. Geçen yıl yapılan DGS alımlarında en düşük alım 192 puan ile gerçekleşmiş olsa da adayların kendisini en az 250 puana hazırlaması gereklidir.

Diğer Makaleler

İş Bankası Anadolu Memur Alımı Ne Zaman?

İş Bankası, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir bankalarından biri olarak her yıl birçok yeni personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu alımlar arasında İş Bankası Anadolu Memur Alımı da yer almakta olup, özellikle Anadolu’da görev almak isteyen adaylar Daha Fazla Oku

İş Bankası Mülakatında Neler Sorulur?

İş Bankası mülakatında nelersorulur? Bu, birçok adayın kafasında olan temel bir sorudur. İş Bankası, adayların yeteneklerini ve uygunluklarını ölçmek için çeşitli sorular sorar. Bu sorular genellikle kişisel, teknik ve durumsal olabilir. Örneğin, “Kendinizi beş yıl Daha Fazla Oku