Bankacılık ve Finans Bölümü Tüm Detayları

Bankacılık ve Finans Bölümü Tüm Detayları

Türkiye’de Bankacılık ve Finans Bölümü, öğrencilere finansal piyasalar, bankacılık işlemleri, yatırım analizi ve finansal karar alma süreçleri gibi konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bir alandır.

Bu bölüm, genellikle ekonomi, işletme ve finans teorileri ile pratik uygulamaları bir araya getirerek öğrencileri sektörün gereksinimleri doğrultusunda hazırlar.

Bankacılık ve Finans Bölümü

Bankacılık ve Finans Bölümü teknoloji ve bilişim dünyası ile yakından ilişki içerisindedir. Finans sektörü, teknolojiden etkilenerek ilerleyen bir sektördür. Teknoloji ve bilişim dünyasında yaşanan gelişmeler finans kuruluşlarının ve bankaların etkinlik alanlarını genişletmektedir.

Temel Eğitim Alanları

Öğrencilere finansal yönetim, yatırım analizi, kredi yönetimi, risk yönetimi, bankacılık hukuku, finansal piyasalar ve kurumlar gibi çeşitli konularda eğitim verilir.

Lisans ve Yüksek Lisans Programları

Türkiye’deki birçok üniversitede Bankacılık ve Finans bölümü, lisans ve yüksek lisans düzeyinde programlar sunmaktadır. Bazı üniversitelerde doktora programları da mevcuttur.

Mesleki Kariyer Fırsatları

Mezunlar, bankalar, finans kurumları, sigorta şirketleri, yatırım şirketleri, finansal danışmanlık firmaları ve kamu sektöründe çeşitli pozisyonlarda kariyer yapabilirler.

Sertifika ve Lisanslama

Mezunlar, daha uzmanlaşmış roller için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi kurumlar tarafından verilen sertifikaları almayı hedefleyebilirler.

Uluslararası İşbirlikleri ve Değişim Programları

Birçok üniversite, öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak için yurtdışı üniversitelerle işbirlikleri ve değişim programları sunmaktadır.

Staj ve İş Deneyimi

Öğrenciler genellikle lisans eğitimleri sırasında sektörde staj yapma fırsatı bulurlar, bu da mezuniyet sonrası iş bulmalarını kolaylaştırır.

Güncel Trendler ve Teknoloji

Eğitim programları, finans sektöründeki güncel trendleri ve teknolojik gelişmeleri, örneğin fintech, blockchain ve yapay zeka uygulamalarını kapsayacak şekilde sürekli güncellenmektedir.

Araştırma ve Yayınlar

Üniversiteler, finans teorisi ve uygulamaları üzerine araştırmalar yapmak ve akademik yayınlar yapmak için öğrencilere ve öğretim üyelerine olanaklar sunar.

Eğitim Dili

Türkiye’deki birçok üniversitede eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, bazı programlar İngilizce olarak da sunulmaktadır, bu da mezunların uluslararası kariyer fırsatlarına erişimini kolaylaştırır.

Maaş ve İstihdam Durumu

Bankacılık ve Finans mezunlarının maaşları ve istihdam durumu, kazandıkları deneyim, çalıştıkları sektör ve işin bulunduğu coğrafi konuma göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’de Bankacılık ve Finans Bölümü, dinamik finans sektöründe kariyer yapmak isteyenler için geniş bir yelpazede bilgi ve beceri seti sunan stratejik bir alandır.

Finans ve Bankacılık

Bankacılık ve Finans dendiği zaman iki alanda incelemek gerekir. Finans; hükümetler, büyük şirketler, piyasalar ve benzeri güçlü mali unsurlar tarafından büyük miktardaki para yönetimi anlamına gelir. Örneğin ABD ile Çin arasındaki ticarette şirketler ve piyasalar direkt olarak etkilenmektedir. Aslında etkilenen finans sektörüdür fakat en büyük faydayı ya da zararı şirketler, hükümetler ya da piyasalar görür.

Bankacılık ise finans, ekonomi ve diğer parayla ilgili sektörlere bağlı olarak gerek insanlara gerek kurumlara, kuruluşlara ya da hükümetlere yönelik bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla “Bankacılık ve Finans” bölümü denildiği zaman; bilimin temel ve etik kuralları göz önünde bulundurularak gelişen, küreselleşen dünya düzeni içerisinde uygulamalı ve teorik bir ülke olabilmek için bankaların ve finans kurumlarının ihtiyaç duyduğu personellerin yetiştirilmesi anlamına gelmektedir.

Bankacılık ve Finans Bölümü Okumak

Bu bölümü okumak isteyen kişilerin sayısal zeka bakımından güçlü olması gerekir. Matematik ve ekonomi yönünden güçlü, etkili iletişim becerilerini kullanabilen ve bu alanda başarılı olan, yeniliklere ve gelişmelere açık, ileri görüşlü, yaratıcı kişilerin yetiştirilmesi esastır.

Her ne kadar piyasalardaki, kurumlardaki, büyük şirket ve hükümetlerdeki para yönetimi gerçekleştiriliyor olsa da sözlü iletişim de oldukça önemlidir. Bir “Finans Uzmanı” banka, kurum ya da kuruluş içerisinde işletmenin geleceğini bilmeli ve alınacak kararlarda etkin rol oynamalıdır.

Bankacılık ve Finans Nedir?
Bankacılık ve Finans Nedir?

Uygun koşullar ve şartlar dahilinde mali kaynak yaratılması, bu kaynakların en verimli ve etkin bir biçimde kullanılması, kaynaklar dahilinde projelerin ve faaliyetlerin yürütülmesi, uygulanması ve geliştirilmesi açısından kaynakların nasıl kullanılacağını belirleyen sektör “Bankacılık ve Finans” olarak yer almaktadır.

Mezunların Temel Görevleri

Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan bir personel, çalışmakta olduğu kurum içerisindeki periyodik mali tabloları hazırlamak ve finansal analizi yapmakla görevlidir. Personeller aynı zamanda tahsilat ve faturalandırma süreçlerini takip etmek, çalışılan kurumun ya da işletmenin bütçe takibini yaparak kapitali yönetmek, kasadaki nakit akışını düzenlemek, personel maaşlarını kontrol etmek ve düzenlemek, ödemeleri ve güncel mali faaliyetlerin takibini yapmakla görevlidir.

Dolayısıyla personellerin zihinsel olarak da kendilerini geliştirmesi sektör açısından oldukça önemlidir. Etkili iletişim becerilerinin kuvvetli olmasının yanı sıra stratejik, analitik zekanın da kuvvetli olması gerekir. Çünkü bir finans uzmanı/personeli, bankaların istihbarat birimi, üst düzey yöneticiler, müşteriler, muhasebe birimi personelleri, üretim ve hizmet departman müdürleri, işletme sahipleri gibi üst düzey meslek grupları ile birebir iletişim halindedirler.

Eğitim Olanakları Lisans/ Ön lisans

Bankacılık ve Finans bölümü okumak isteyen adaylar, 2 yıllık ya da 4 yıllık olarak bu bölümü tercih edebilmektedir. 2 yıllık olarak eğitim alan adaylar “ön lisans” diploması alarak mezun olmaktadır. 4 yıllık okuyanlar ise “lisans” diploması almaktadır. Önlisans Bankacılık ve Finans bölümü okuyan öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı ile eğitimlerini 4 yıla tamamlama hakkı bulunmaktadır.

Bankalar ve kurumlar, bu bölümü okuyan kişilerin özellikle “lisans” mezunu olmasını talep etmektedir. Çünkü bölüm, büyük ölçüde teorik bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir.

Bankacılık ve Finans bölümü okumak aynı zamanda büyük bir özveri ve çaba istemektedir. Bu bölümde okuyan bir öğrencinin sayısal ve sözel yönden kendini güçlü kılması önemlidir. Çünkü bölüm, sayısal temelli olsa da Eşit Ağırlık (EA) puan türünden alım yapmaktadır.

Para ve paranın yönetimi söz konusu olduğu için mesleğin yoğun stres ve baskı ortamı içerdiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra işletmenin mali yönden geleceği de söz konusudur. Bir işletmeyi ya da kuruluşu mali yönden geleceğe hazırlamak ve doğru, etkili ve verimli kararlar alınabilmesini sağlamak için tüm hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması gerekir. En ufak hata, gelecekte mali yönden problem yaşanmasını hatta işletmenin iflasına sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle dikkatli, dinamik, stres, zaman ve dikkat yönetiminde başarılı bir personel olunması gerekir.

Bankacılık ve Finans Bölümü Atamaları

Bankacılık ve Finans bölümü tıpkı Bankacılık ve Sigortacılık bölümü oldukça ilgi gören bölümlerden biridir. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler hem ön lisans hem de lisans düzeyinde eğitim görme şansına sahiptir. Bu bölümden ön lisans ya da lisans mezunu olan öğrenciler KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girerek iş hayatına atılabilmekte ve memur olabilmektedir.

Ön lisans düzeyindeki öğrenciler KPSS sınavına giriş yaptığında 4465 nitelik puanı, lisans düzeyindeki öğrenciler ise 4001 nitelik puanı ile atamalarını gerçekleştirmektedir.

KPSS atamaları yılda dört kez yapılmaktadır. Her üç ayda bir sınav yapılmakta ve sınav sonrasında da yerleştirmeler gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz 2019 yılının ilk KPSS atamasında Bankacılık ve Finans bölümü için 83 adet kontenjan açılmıştır. Bu kontenjanlardan 79 tanesi 4001 nitelik puanı ile alım yapmıştır. 2019/1 KPSS merkezi atamasında bu bölümdeki taban ve tavan puanlar ise sırası ile 90,006 ve 99,024 olarak yer almıştır. KPSS merkezi atamasıyla alınan unvanlar ise, “Stajyer Memur, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Yurt Yönetim Memuru, Ekonomist” olarak görülmektedir.

Bankacılık ve Finans bölümü atamalarında 90 ve üzeri atama puanının beklenmesinin yanı sıra özel şartlarda aranmaktadır. Bu şartların başında son 5 yıl içerisinde YDS ve KPDS sınavı ve benzeri yabancı dil sınavlarından en az D seviyesinde İngilizce dil bilgisine sahip olmak yer alır. Başvuru yapılacak nitelik koduna göre özel şart değişmektedir. Örneğin 4465 nitelik kodu ile başvuru yapan kişilerden özel koşul olarak Bilgisayarlı Muhasebe Belgesi’ne sahip olmak ve bu belgenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı olması istenmektedir.

Bölüm Dersleri
Bölüm Dersleri

Bölüm Dersleri

Bankacılık ve Finans bölümü okumaya hazırlanan öğrenciler için lisans düzeyi eğitim programında yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

 1. Sınıf Dersleri:
 • Finansal Muhasebe
 • Finansın Temelleri
 • Hukukun Temel Kavramları
 • İktisada Giriş
 • İşletme Bilimine Giriş
 • Matematik
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • İngilizce
 • Türk Dili
 • Bankacılık İlkeleri
 • Borçlar Hukuku
 • İktisada Giriş
 • İşletme Yönetimi
 • İstatistik
 • Mesleki İngilizce
 • Şirketler Muhasebesi
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Pazarlama Yönetimi
 1. Sınıf Dersleri:
 • İşletme Finansı
 • Makro Ekonomi
 • Mikro Ekonomi
 • Temel Bankacılık İşlemleri
 • İstatistik
 • Mesleki İngilizce
 • Finansal Hizmetler Pazarlaması
 • Banka Hukuku
 • Kamu Maliyesi
 1. Sınıf Dersleri:
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Uluslararası Finans
 • Maliyet Analizi ve Kontrol
 • Ekonometri
 • Finansal Krizlerin Ekonomik Tarihi
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi
 • Sunum Becerileri
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Yöneylem Araştırması
 • Portföy Yönetimi
 • Para ve Banka
 • Banka Muhasebesi
 • Global Ekonomi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
 • Bankalarda Kredi ve Risk
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • E-Ticaret
 1. Sınıf Dersleri:
 • Girişimcilik
 • Finansal Tablolar Analizi
 • Takas, Saklama ve Operasyon İşlemleri
 • Uluslararası Ticaret Teorisi
 • Finansal Ekonometri
 • Bankacılıkta Denetim
 • Muhasebede Bilgisayar Uygulamaları
 • Araştırma Yöntemleri
 • Büyüme Teorisi
 • KOBİ ve Aile İşletmeleri Yönetimi
 • Vergi Hukuku
 • Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
 • Türev Ürünler ve Piyasalar
 • Sigortacılık
 • Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon
 • Davranışsal Finans
 • Yönetim Muhasebesi
 • Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi
 • Mesleki Vizyon
 • Türkiye Ekonomisi
 • Çok Uluslu İşletmeler Yönetimi
 • Türk Vergi Sistemi

Ders Konuları

Ders içeriklerinden de görülebileceği gibi bölümde hem sözel hem de sayısal dersler bulunmaktadır. Genel olarak sayısal derslerin ağırlığı fazladır. Ders içeriklerinin temelinde ekonomi, finans, bankacılık, dünya ekonomisi, piyasalar, matematik ve istatistik yer almaktadır. Veri inceleme, analiz etme ve yorumlama bu bölüm açısından önemlidir. Verilen ders düzeyleri de bu yöndedir.

Ders bilgilerinde hem mesleki hem de normal düzey yabancı dil bilgisi derslerinin de yer aldığı görülmektedir. Bunun sebebi, öğrencilerin mesleki alanda da yabancı dil bilgisi seviyesine ulaşmasıdır. Dünya piyasasındaki terimleri öğrenmeleri ve kullanabilmeleri için mutlaka Mesleki İngilizce dersi verilmektedir. İki yıllık bankacılık ve finans bölümünde teorik açıdan bilgi lisans seviyesindeki gibi verilmemektedir. Dolayısıyla önlisans mezunu olmak bu bölümden mezun olmak için pek çok şirket tarafından eksik bulunmaktadır. İki yıllık önlisans eğitimi alan bir öğrencinin görebileceği dersler listesi ise aşağıdaki gibidir:

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • Türk Dili
 • Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri
 • Genel İşletme
 • Genel Hukuk
 • İktisada Giriş
 • Genel Matematik
 • Genel Muhasebe
 • Bilgisayar
 • Yabancı Dil (İngilizce)
 • Sigortacılığa Giriş ve Temel Sigortacılık İşlemleri
 • Makro İktisat
 • Ticaret Hukuku
 • Ticari Matematik
 • İstatistik
 • Mali Tablolar Analizi
 • Finansal Kurumlar ve Piyasalar
 • Banka Muhasebesi ve Hukuku
 • Bankacılıkta Mali Analiz ve Teknikleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Uluslararası İktisat
 • Girişimcilik
 • Bireysel Bankacılık
 • Bankacılık ve Fon Yönetimi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Sigorta Branşları
 • Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
 • Kamu Bütçesi
 • Uluslararası Bankacılık
 • Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye ve Piyasa Araçlar
 • Sigorta Muhasebesi ve Hukuku
 • Para ve Banka
 • Finansal Yönetim
 • Türk Vergi Sistemi
 • Örgütsel Davranış
 • Portföy Yönetimi
 • Kurumsal Bankacılık
 • Kredi Talepleri
 • Kamu Ekonomisi
 • Borçlar Hukuku

<yoastmark class=

Bankacılık ve Finans Mezunları Ne İş Yapar?

Bankacılık ve Finans bölümü mezunları için hem yurt içerisinde hem de yurt dışarısında iş imkanı bulunmaktadır. Başta bankalar olmak üzere ekonomi ve finans kuruluşları, orta ve büyük ölçekli işletmeler, şirketler, yurt dışındaki bankalar, yurt dışı kuruluşlar ve şirketler, sigorta şirketleri ve finans ile ilgili devlete bağlı ya da özel işletmelerin tamamında iş imkanı bulunmaktadır.

Bu iş imkanlarının değerlendirilebilmesi için bireylerin bazı yetkinlik, beceri ve bilgilere sahip olması önemlidir.

Öncelikle bireyler yoğun iş temposuna ve strese alışmalıdır. Bu tempoda, stres ve baskı ortamında çalışmaya uyumlu personeller ancak iş hayatında başarılı olabilmektedir. Çünkü mesleki bakımdan para yönetimi söz konusudur. Bir şirketin ya da işletmenin mali yönetimini geçmişe, şu ana ve geleceğe yönelik olarak hazırlamak stres yaratan bir iştir. Dolayısıyla personeller stres ve zaman yönetimi becerilerine sahip olmalıdır. Bununla birlikte personellerin etkili iletişim becerilerine, matematik ve sayısal zekaya, finansal verileri analiz etme, inceleme ve raporlama bilgisine, teknolojiye hakim olmasına ihtiyacı vardır. Bunlar temel becerilerdir lakin temel becerilere sahip olmak da yetersizdir. Personeller kişisel gelişimlerine yaşam boyu öğrenme metoduyla dikkat etmelidir. Sürekli olarak sektördeki gelişmeleri takip etmeli ve kendilerini güncel tutmaları gerekir. Çünkü sektör, teknolojik gelişmelerden direkt olarak etkilenmektedir.

İş Olanakları hakkında daha fazla bilgiye bu makaleden ulaşabilirsiniz. “Bankacılık ve Finans Bölümü İş Olanakları” Banka Gazetesi.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden Farkı Nedir?

Bankacılık ve Finans Bölümü ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü birbirine benzemektedir. Bölüm dersleri ve içerikleri bakımından birbirine benzerlik gösterse de Bankacılık ve Finans Bölümü teorik açıdan ekonomiye ve finansa yöneliktir. Bu da piyasaları ve para yönetimini, akışını anlamak içindir.

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ise daha çok bankacılığa, banka işlemlerine, hizmetlerine ve ürünlerine yönelik bir bölümdür. Genel olarak bu iki bölüm birbirine fazlasıyla karıştırılmaktadır. Her iki bölümden mezun olanlar bankacı olabilmektedir. Lakin diğer iş imkanları bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. Aynı zamanda Bankacılık ve Finans Bölümü okuyan bir kişi banka içerisinde Finansal Risk ve Yönetim pozisyonunda yer alabilmektedir.

Bölüm içeriği bakımından sayısal ders ağırlıklıdır. Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile alım yapılsa da Matematik konusunda başarılı olmayan bir öğrencinin bölümden mezun olması ve iş hayatında başarılı olması zordur. Ekonomiye hakim olmak da mesleki şartlardan biridir. Ekonomi verilerine, piyasalardaki verilere ve para yönetimine ilgi duymayan kişilerin mesleğini başarılı bir şekilde yerine getirmesi mümkün değildir.

<yoastmark class=

Bankacılık ve Finans 2 Yıllık

Bankacılık ve Finans” ya da “Bankacılık ve Finansman” olarak bilinen bu bölüm iki yıllık olarak da okunabilmektedir. Ülkemizde Bankacılık ve Finans/Finansman bölümüne sahip iki yıllık eğitim veren üniversitelerin isimleri aşağıdaki gibidir:

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Tarsus Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversiesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
 • Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC)
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya)
 • Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)
 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)

Bankacılık ve Finans 4 Yıllık

Bankacılık ve Finans bölümü 4 yıllık okunabilen ve lisans mezunu olunabilen bir bölümdür. Gelecekteki iş hayatı açısından lisans mezunu olmak daha önemlidir. Bankalar, orta ve büyük ölçekli işletmeler, şirketler genel olarak iş ilanlarında “lisans mezunu” personeller aramaktadır. Lisans mezunları teorik, pratik ve uygulanabilir bilgi açısından daha donanımlıdır. Bu nedenle lisans mezunu olunması gerekir. Önlisans mezunu olan adayların eğitimlerini DGS ile 4 yıla tamamlama imkanı vardır. Bankacılık ve Finans DGS şartlarına uyulduğu takdirde lisans mezunu olunabilmektedir.

Ülkemizde Bankacılık ve Finans 4 yıllık eğitim veren üniversiteler aşağıdaki gibidir:

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
 • Tarsus Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Hitit Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversiesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)
 • Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC)
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya)
 • Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC)
 • Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)

Bu üniversitelerde burslu, burssuz, birinci ve ikinci öğretim olarak okunabilmektedir. Bölümdeki en düşük giriş puanı 201 olarak yer almaktadır. En yüksek giriş puanı ise 344’tür. Bazı bölümler İngilizce dil bilgisi üzerinden eğitim vermektedir. İngilizce dil bilgisi üzerinden eğitim veren üniversiteler:

 • Beykent Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi
 • Girne Amerikan Üniversitesi
 • Lefke Avrupa Üniversitesi
 • Yakın Doğu Üniversitesi
 • Girne Üniversitesi
 • Uluslararası Balkan Üniversitesi

Diğer Makaleler

İş Bankası Anadolu Memur Alımı Ne Zaman?

İş Bankası, Türkiye’nin en köklü ve güvenilir bankalarından biri olarak her yıl birçok yeni personel alımı gerçekleştirmektedir. Bu alımlar arasında İş Bankası Anadolu Memur Alımı da yer almakta olup, özellikle Anadolu’da görev almak isteyen adaylar Daha Fazla Oku

İş Bankası Mülakatında Neler Sorulur?

İş Bankası mülakatında nelersorulur? Bu, birçok adayın kafasında olan temel bir sorudur. İş Bankası, adayların yeteneklerini ve uygunluklarını ölçmek için çeşitli sorular sorar. Bu sorular genellikle kişisel, teknik ve durumsal olabilir. Örneğin, “Kendinizi beş yıl Daha Fazla Oku