Vakıfbank Sınavı | Vakıfbank Sınavına Hazırlık

Vakıfbank Sınavı | Vakıfbank Sınavına Hazırlık

Vakıfbank Sınavı – Vakıfbank uzun yıllardır bankacılık hizmetlerine ve faaliyetlerine devam eden, bu faaliyetleri “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” sloganı ile devam ettiren Türkiye’nin kamu bankalarından biridir.

Bankanın kuruluş amacı vakıf kaynaklarının ekonomik alanda doğru bir şekilde planlanması ve yönetilmesidir. Zaman içerisinde halk tarafından “Tasarruf bankası” olarak nitelendirilmiştir.

Vakıfbank Kariyer ve Personel Alımı

Bankacılık sektöründe bulunmak isteyen adaylar açısından Vakıfbank, verimli yönetim şekli ile bilinmesi sayesinde bir statü kaynağı oluşturmaktadır. Banka çalışanlarının vakıf kültürünü kendisine benimsemiş ve toplumun refahını güçlendirecek potansiyelde olmasını istemektedir.

Bu kültürü benimseyen ve toplum refahını ön planda tutan adaylar, Vakıfbank personel alımı iş başvurusunda bulunabilirler.

Vakıfbank Sınavı

Her bankada olduğu gibi Vakıfbank’ta da çeşitli pozisyonlar ve meslek grupları yer almaktadır. Personellerin banka içerisinde yükselme ve kariyer yapma imkanı vardır.

Bu kariyer imkanı diğer bankalara göre daha zorludur. Çünkü Vakıfbank, adaylarını çeşitli yazılı sınavlara ve mülakatlara tabi tutmaktadır. Bu sınav ve mülakatlar bankaya özgün olarak gerçekleştirilmekte ve ciddi bir çalışma istemektedir.

Banka içerisindeki en alt pozisyon Gişe Memurluğu olup, en yüksek pozisyon da Banka Genel Müdürlüğü olarak yer almaktadır. Personellerin her pozisyon için sınava girmesi, mülakatlardan başarılı olması şarttır.

Vakıfbank tüm pozisyonlar şu şekilde yer alır:

 • Banka memurluğu
 • Yetkili yardımcısı
 • Yetkili
 • Üst yetkili
 • Müdür yardımcısı
 • Uzman ve uzman yardımcısı
 • Müfettiş ve müfettiş yardımcısı
 • Müdür
 • Bölge müdürü
 • Genel müdür yardımcısı
 • Genel müdür

Vakıfbank iş başvurusu yapacak olan adaylar için işe başlangıç adımında üç pozisyon imkanı sunmaktadır. Bu pozisyonlar;

 • Banka memurluğu
 • Uzman, Uzman Yardımcısı ya da Mali Analist Yardımcısı
 • Müfettiş Yardımcılığı

olarak yer almaktadır. Adayların bu pozisyonlarda iş hayatına başlayabilmesi için Vakıfbank sınavları ve mülakatlarında başarılı olması gerekir.

Aynı zamanda adaylardan beklenen nitelik, özellik, beceri, yetkinlik ve yeteneklere de uyum sağlanması şarttır.

Vakıfbank Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Vakıfbank sınav başvurusu yapacak olan adaylar, bankanın resmi internet sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünü takip etmelidir.

Bu bölümde dönemsel olarak işe alım yapılacak olan pozisyonlara ait duyurular ve ilanlar paylaşılmaktadır. Paylaşılan işe alım duyuruları içerisinde sınav hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

Vakıfbank Sınavı için; 

 • Adayların nasıl sınav başvurusu yapacağı,
 • yaptıkları başvuru reddedilirse ne olacağı,
 • sınava giriş yaparken adayların dikkat etmesi gereken hususlar,
 • sınav sonrası aday bekleyen süreç,
 • sınav değerlendirme sistemi,
 • konu dağılımı,
 • soru sayısı ve sınav süresi,
 • sınavın gerçekleşeceği yer,
 • sözlü mülakatlar,
 • mülakat değerlendirme ve adaya başarılı olup olmadığına dair verilecek bilgilendirme

gibi konular bu duyurular içerisinde yer almaktadır.

Vakıfbank yazılı sınavları için bankanın resmi internet sitesi üzerinden “online başvuru” yapılması şart koyulmaktadır. Her aday, resmi internet sitesi aracılığıyla online başvurusunu yapmalıdır. Sınav ücreti yatırılmış olsa bile başvurusu bulunmayan adaylar, reddedilmektedir.

Online olarak yapılacak iş başvurusunda Vakıfbank adaylara yönelik özgeçmiş hazırlama platformunu da sunmuştur. Başvuru alanında özgeçmişi bulunmayan adaylar kendi özgeçmişlerini sistem aracılığıyla oluşturabilmektedir. Başvurunun sınav ücreti yatırıldıktan önce ya da sonra yapılması mühim değildir. Her iki şekilde de yapılabilmektedir.

Vakıfbank Sınav Başvuruları

Adaylar sınav ücretlerini Vakıfbank ATM, internet bankacılığı ya da havale/EFT yöntemi ile yatırabilmektedir. İş başvurusunun banka içerisine yapılması yasaktır.

Tüm başvurular internet üzerinden alınmakta ve yalnızca bankanın resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Yani, bankanın İK yetkilisine mail yolu ile başvurunuzu atmanız, reddedildiğinizin anlamına gelecektir.

Başvuru yaparken adayların dikkat etmesi gereken hususlar ise şu şekilde yer almaktadır:

 • Adaylar, kendilerinden talep edilen başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru formu içerisinde yer alan bilgileri eksik dolduran, hatalı veya yanlış bilgi veren adayların başvurusu direkt olarak reddedilmektedir.
 • Başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş olan vesikalık bir fotoğrafınızın eklenmesi istenmektedir.
 • Başvurularına fotoğraf eklemeyen adayların da başvuruları direkt olarak reddedilmektedir.
 • Adayın sınav başvurusu yaparken özgeçmiş belgesini de göndermesi istenmektedir. Etkili ve dikkat çekici bir özgeçmiş hazırlanmalı, özgeçmişe ön yazı ve kariyer hedefleri yazısı eklenmelidir. CV içerisindeki bilgiler tam olmalı ve eksik ya da yanlış bilgi içermemelidir.
 • Başvuru formuna fotoğraf eklemiş olmanız, CV içerisine eklemeyeceğiniz anlamına gelmez. Hem özgeçmiş belgenizde hem de başvuru formunuzda fotoğrafınız bulunmalıdır.
 • Form ve CV okunaklı bir yazı ile doldurulmalıdır. Adaylardan istenen yazı fontu ve stili genel olarak başvurularda belirtilmektedir. Okunmayan, özensiz bir şekilde hazırlanan CV’ler de reddedilmektedir.
 • Kadınların 28, erkeklerin 30 yaşını doldurmamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Adayların 4 yıllık üniversite bölümleri arasından; Maliye, Kamu Yönetimi, İktisat, Ekonomi, İşletme,
 • Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Bankacılık, Finans, Sigortacılık, Muhasebe,
 • Uluslararası Ticaret, Sermaye Piyasası, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, Matematik bölümlerinden herhangi birinden mezun olması şarttır.
 • Erkek adayların askerlik görevini yerine getirmiş olması ya da en az 1 yıl askerlik tecilinin bulunması beklenmektedir.
 • Aynı zamanda adayların şu niteliklere sahip olması beklenmektedir; Müşteri odaklı olarak çalışma, takım/ekip çalışmasıyla birlikte uyum içerisinde çalışmak, yeniliklere ve gelişmelere açık olmak, sözlü iletişim faaliyetleri gelişmiş, akıcı, düzgün ve net bir iletişime sahip olmak ve daha önce herhangi bir banka tarafından sözlü mülakat aşamasında elenmemiş olmak

( *  Bu kriterler düzenlendiği yıla ve pozisyona göre değişiklik gösterebilmektedir.)

Vakıfbank Sınavı için Nasıl Hazırlanılmalı?

“Vakıfbank Sınav Nasıl Hazırlanılmalı?” sorusunun ilk cevabı, sınava hazırlanma süresi ile ilgilidir. Her adayın sınav öncesinde en az 6 haftalık bir çalışma süresine sahip olması gerekir. Genel olarak banka, yapacağı yazılı sınavları 45 ile 60 gün öncesinde bildirmektedir. Adayların 45 ya da 60 günlük bir çalışma içerisine katılması beklenmektedir.

Vakıfbank Yazılı Sınavı

Banka yazılı sınav aşamasında genel kültür, genel yetenek, alan bilgisi ve İngilizce sınavı olmak üzere dört bölümden oluşan bir sınav gerçekleştirmektedir. Tüm sınavlardan başarılı olmak için adayın alması gereken puan 70’tir. Adaylar 70 ve üzeri puan aldığında, sözlü mülakat aşamasına katılmaya hak kazanmaktadır.

( *  Bu kriterler düzenlendiği yıla ve pozisyona göre değişiklik gösterebilmektedir.)

Eğer Vakıfbank banka sınavları hakkında herhangi bir bilginiz yoksa önceki yıllara ait yayımlanan soruların incelenmesi ve bankacılık sınavlarına hazırlanmak adına banka sorularının yer aldığı testlerin çözülmesi gerekir. Banka Sınavlarında çıkmış soru bankaları piyasada kolayca bulunabilmekte.

Ek olarak bankacılık terimlerinin de bilinmesi, güncel ekonomik, sosyal, kültürel ve finansal olayların ve piyasaların takip edilmesi şarttır. Her ne kadar adayın başvuru yapacağı pozisyona göre sınav konuları, sınav soruları ve sınav süresi belirlense de genel olarak yazılı sınavdaki konu dağılımı aşağıdaki gibidir:

 • İktisat
 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Para Banka Kredi
 • Maliye Politikası
 • Hukuk,
 • Genel Hukuk
 • Medeni Hukuk
 • Borçlar hukuku
 • İcra İflas hukuku
 • Kıymetli Evrak
 • Muhasebe
 • Genel Muhasebe
 • Türkçe: Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Anlatım Bozukluğu, Sözel Mantık
 • Matematik: Sayısal Mantık ağırlıklı, KPSS Matematik konuları
 • Tarih: İnkılap Tarihi
 • Vatandaşlık: Yasama, Yürütme, Yargı, Temel Hak ve Hürriyetler
 • Coğrafya: Ekonomik Coğrafya, Bölgeler Coğrafyası
 • İngilizce dil bilgisi (B1, B2, C1, C2 ve mesleki yabancı dil bilgisi)

Konu dağılımına ait ilişkin bilgiler bankanın resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Duyuruların güncel takibinin yapılması gerekir. Kimi zaman bankalar soracakları sorulardaki konu dağılımını değiştirebilmektedir.

Vakıfbank Sınav ve Mülakat Sonuçları Kaç Günde Açıklanır?

Diğer Makaleler