BES / BEAS Sınavı | e-BEAS – Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

BES / BEAS Sınavı | e-BEAS - Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavı

BES Sınavı | e-BEAS –  Bireysel emeklilik satışı yapabilmek için BES aracılığı sertifikasına sahip olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bireysel emeklilik sözleşmelerinde satışı gerçekleştiren emeklilik şirketi aracısının imzası yer alır. Bu kişinin BES aracı kartı sahibi olması zorunludur. Sınav sonucunda kazanılan lisans mesleki yeterliliği gösterir geçerli bir belgedir.

BES Sınavı | e-BEAS Sınavı

Özellikle bankacı olmak ve bir bankanın “Bireysel Emeklilik” birimi içerisinde çalışmak isteyen kişiler, e-BEAS sınavına katılarak başarısını kanıtlayabilmekte, başvuru yaparken özgeçmişi içerisinde bunu belirtebilmektedir.

Bireysel Emeklilik Aracısı Nedir?

Sınav hakkında detaylı bilgi vermeden önce Bireysel Emeklilik Aracısı nedir, ne iş yapar bu konuya değinelim. Bireysel Emeklilik Aracısı, emeklilik sözleşmelerine yönelik tanıtım, bilgilendirme, satış vb. işlemlere aracılık eden ya da bunları bir kurum için yapan kişidir. Aynı zamanda, BES Sistemi’ne (Bireysel Emeklilik Sistemi) katılmak isteyen kişilere yaşları, getiri beklentileri ve emeklilik dönemindeki gelir hedefleri doğrultusunda risk profilleri göz önünde bulundurularak uzun vadeli emeklilik planı yapılmasını sağlayan kişilerdir.

BES aracısı olmak isteyen kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabileceği gibi, yabancı uyruklu da olabilmektedir. Yabancı uyruklular da BES Sistemi içerisinde aracı olarak çalışabilmektedir. Bu meslek grubuna mensup kişilerin çalışma ortamları ise şu şekilde yer alır:

 • Emeklilik şirketleri
 • Sigorta ve Bireysel Emeklilik acenteleri
 • Sigorta Brokerleri
 • Bankalar
 • Sermaye Piyasası aracı kurumları
 • Ve bunlara benzer mali kuruluşlar

Bu kuruluşlar içerisinde görev alınabilecek pozisyonlar ve unvanlar ise şu şekildedir:

 • Bireysel Emeklilik Uzmanı
 • Finansal Danışman
 • Bireysel Güvence Danışmanı / Uzmanı

BES Sınavı e-BEAS Nedir?

BES Sınavı | e-BEAS, son yıllarda ülkemizde gerçekleştirilen ve Bireysel Emeklilik Aracı Sınavı olarak bilinen, elektronik ortamda yapılan bir sınavdır. Sınavı EGM, yani Emeklilik Gözetim Merkezi, gerçekleştirmektedir.

Sınavlar online olarak ZOOM üzerinden yapılmaktadır ancak gerek görüldüğünde merkezi sınavlar 3 ana merkezden yapılmaktadır. Bu merkezler şu şekilde yer alır:

 • İstanbul’da Emeklilik Gözetim Merkezi Sınav Salonu (Sarıkanarya Sokak No: 16 Yolbulan Plaza B Blok Kat:3 34742 Kozyatağı/İSTANBUL, Kozyatağı Carrefour karşısı),
 • Ankara’da Hacettepe Üniversitesi (Beytepe Yerleşkesi Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, 06800 Beytepe, ANKARA),
 • İzmir’de Ege Üniversitesi (Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Üniversite Caddesi 7/23, 35100 Bornova/İZMİR (Bornova metro durağı karşısı)) bilgisayar salonları

( 2024 yılı sınavlarının tümü online olarak yapılıyor)

(BES Sınavı) e-BEAS Genel Başvuru Şartları

e-BEAS sınavına katılmak isteyen kişiler için belirlenen genel başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlardan herhangi birini yerine getirmemek, başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olur. BES Sınavı | e-BEAS genel başvuru şartları şu şekildedir:

 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak
 • 4632 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan mahkûm olmamak
 • Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak
 • Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak
 • En az dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olmak
 • İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Bakanlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak
 • Lise veya dengi okul mezunu olmak ve şirketlerde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Bakanlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak
 • Bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak

Genel şartlar haricinde adaylar sınav başvurusu yaparken şirket aracılığıyla ya da bireysel başvuru olarak iki farklı konumda değerlendirilen başvuru şartlarını da yerine getirmelidir.

Bireysel Emeklilik Aracıları ( e-beas) Bes Sınavı için Çalışma Şartı Aranıyor mu?

BES Sınavı | e-BEAS Bireysel Başvuru

Herhangi bir finans kurum ya da kuruluşunda, sigorta acentesinde veyahut bireysel emeklilik alanında çalışma göstermiyorsanız, bireysel olarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

Tüm başvurular internet ortamı üzerinden toplanmaktadır. Bu nedenle başvurularınızı EGM üzerinden iletmelisiniz. EGM Portalı üzerinde yer alan sınav duyurularını takip ederek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bireysel olarak sınava giren kişiler, münferit olarak sınav başvurusu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle portal üzerinde yer alan sınav tarihine ve yerine dikkat edilmesi gerekir. Sınav tarihi ve yeri seçildikten sonra, sınav ücreti ödenmelidir.

Ücret ödendikten sonra portal üzerinden başvuru sayfasına gidilmeli, buradan başvuru için istenen bilgileri ve belgeleri iletmek gerekir.

BES Sınavı | e-BEAS bireysel başvuru yapacak olan adaylar 7 bölümden oluşan başvuru formunu doldurmalıdır. Bu bölümler ve doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

BES Sınavı Başvuru Formu

 1. Bölüm – “Adayın Beyanı” bölümünü okunduktan sonra onaylanmalıdır.
 2. Bölüm – Uyruk, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası, ad – soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri verilmelidir. Bu bilgiler Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile de verilebilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler bu bölümü tamamlarken ek olarak çalışma izin tarihlerinin ilgili bölümde yer alan alana yazması gerekir. Çalışma izin belgesinin “Çalışma İzni Belgesi” alanına eklenmesi şarttır. Son olarak her aday son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir adet fotoğrafını buraya yüklemelidir.
 3. Bölüm – Kişisel e-posta adresi, cep telefon numarası, iş telefonu, ikametgah adresi yani iletişim bilgilerinin verildiği alandır. Bu bölümdeki her alanın doldurulması zorunludur.
 4. Bölüm – Eğitim düzeyi, en son mezun olunan okul bilgileri, mezuniyet belgesi olarak eğitim bilgilerinin verildiği alandır.
 5. Bölüm – Eğer lise veya dengi bir okuldan mezun olduysanız, eğitim bilgilerinizi verirken 4. Bölüm içerisine aşağıdaki belgeleri de eklemeniz ve ilgili alanları doldurmanız gerekir:
 • Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını gösteren (www.turkiye.gov.tr) veya (www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü
 • Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış ve Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirtilen asgari içeriğe sahip çalışma belgesi
 • Kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge
 • Bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge
 1. Bölüm – Bu bölüme başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce alınmış ve arşiv kaydı içeren adli sicil belgenizi eklemelisiniz.
 2. Bölüm – Bu bölüm, sınav tercihi yaptığınız bölümdür. Başvuru şeklinizi “bireysel” olarak seçmeli ve Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden EGM tarafından duyurulan sınavlardan uygun olanı seçmelisiniz. Ardından sınav ücretinizi ödemeli ve sınav başvurunuzun değerlendirilmesi için EGM’ye gönderebilirsiniz.

BES Sınavı | e-BEAS başvurunuzun son durumunu Bireysel Emeklilik Aracıları Portalı üzerinden takip etmeniz de mümkündür.

BES Sınavı | e-BEAS Şirket Aracılığı ile Başvuru

Şirket aracılığıyla başvuru yapacak olan adaylarda başvurularını EGM üzerinden iletmelidir. İletilecek olan başvuru formu 7 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin aşağıdaki gibi doldurulması zorunludur:

 1. Bölüm – “Adayın Beyanı” bölümünü okunduktan sonra onaylanmalıdır.
 2. Bölüm – Uyruk, T.C. kimlik numarası/pasaport numarası, ad – soyad, doğum tarihi, cinsiyet bilgileri verilmelidir. Bu bilgiler Merkezi Nüfus İdare Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığı ile de verilebilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler bu bölümü tamamlarken ek olarak çalışma izin tarihlerinin ilgili bölümde yer alan alana yazması gerekir. Çalışma izin belgesinin “Çalışma İzni Belgesi” alanına eklenmesi şarttır. Son olarak her aday son 6 ay içerisinde çekilmiş olan bir adet fotoğrafını buraya yüklemelidir.
 3. Bölüm – Kişisel e-posta adresi, cep telefon numarası, iş telefonu, ikametgah adresi yani iletişim bilgilerinin verildiği alandır. Bu bölümdeki her alanın doldurulması zorunludur.
 4. Bölüm – Eğitim düzeyi, en son mezun olunan okul bilgileri, mezuniyet belgesi olarak eğitim bilgilerinin verildiği alandır.
 5. Bölüm – Eğer lise veya dengi bir okuldan mezun olduysanız, eğitim bilgilerinizi verirken 4. Bölüm içerisine aşağıdaki belgeleri de eklemeniz ve ilgili alanları doldurmanız gerekir:
 • Sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olduklarını gösteren (www.turkiye.gov.tr) veya (www.sgk.gov.tr) internet sitesinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış sigortalı hizmet dökümü
 • Sınava başvuru yapılan tarih itibarıyla son üç yıl içinde toplamda en az bir yıl süreyle çalışılmış olan kurum veya ilgili emeklilik şirketi yetkilileri tarafından imzalanmış ve Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirtilen asgari içeriğe sahip çalışma belgesi
 • Kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge
 • Bakanlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs veya staj programını başarıyla tamamladığını gösteren belge
 1. Bölüm – Bu bölüme başvuru tarihinden en fazla 6 ay önce alınmış ve arşiv kaydı içeren adli sicil belgenizi eklemelisiniz.
 2. Bölüm – Bu bölümde emeklilik şirketinizi seçmeli ve başvurunuzu o şekilde EGM’ye iletmelisiniz.

e-BEAS Sınav Ücreti Nedir?

BES Sınavı | e-BEAS Sınavı’na katılacak olan adaylar için ödeme yöntemi bireysel ve şirket aracılığı ile başvuru yapan kişilere göre değişmektedir. Her ne şekilde olursa olsun 2024 yılı BES Sınavına ilk kez sınava katılacak olan adaylar için başvuru ücreti 2.100 TL olarak belirlenmiştir. İki ve ikiden fazla sınav tekrarı yaşayan adaylar için ise bu ücret 1.050 TL olarak yer almaktadır.

Bireysel başvuru yapan kişiler kullanmış oldukları banka ya da kredi kartı ile ödemelerini yapabilmektedir. Şirket aracılığıyla başvuru yapan adaylar, emeklilik şirketleri tarafından belirlenen EGM A.Ş. hesabına ödeme yapmalıdır. Ödeme yapılacak hesap bilgilerinin tamamı EGM Aday Portalı üzerinde yer almaktadır.

e-BEAS Sınav İçeriği ve Soru Sayısı

BES Sınavı | e-BEAS sınav konuları aşağıdaki gibidir:

 1. a) Temel İşletme ve İktisat
 2. b) Finans ve Yatırım Araçları
 3. c) Sigortacılık
 4. d) Satış Yönetimi ve Pazarlama
 5. e) Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat

Sınav konuları bankacılık sınavlarına benzerlik göstermektedir. Bireysel Emeklilik Sistemi baz alındığından konular işletme, iktisat ve sigortacılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Konuların sorulara göre dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

 • Temel İşletme ve İktisat – 5 soru
 • Finans ve Yatırım Araçları – 20 soru
 • Sigortacılık – 5 soru
 • Satış Yönetimi ve Pazarlama – 15 soru
 • Emeklilik Sistemleri, Bireysel Emeklilik Sistemiyle İlgili Mevzuat ve İlgili Diğer Mevzuat – 55 soru

Sınav toplamda 100 sorudan oluşmaktadır. 100 soru için adaylara 90 dakikalık bir süre verilmektedir. e-BEAS elektronik ortamda yapılan bir sınavdır ve dolayısı ile sorular çoktan seçmeli olarak yer almaktadır. Sınav yeri içerisinde her adaya bir kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir. Bu kullanıcı adı ve şifre ile aday sisteme giriş yapmaktadır. Sisteme giriş yapan adayın sınav süresi de başlamaktadır. Adayların sınavı başlat butonuna tıklaması ile sorular karşısına gelmektedir. Sınavdan başarılı bir şekilde ayrılmak için en az 65 puan alınması gereklidir. En yüksek not ise 100’dür. Yanlış cevaplanan soruların doğrular üzerinde bir etkisi yoktur. Yani 3 ya da 4 yanlış herhangi bir doğru cevabı etkilememektedir.

e-BEAS Sınavı’na Girerken Gerekli Belgeler

Adayların sınav yerine en geç 15 dakika öncesinde gelmesi gerekir. Sınav yerine gelen adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

 1. a) Sınav giriş belgesi,
 2. b) Fotoğraflı nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı sürücü belgesi, yabancı uyruklular için pasaport,

Adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaz ise sınav salonuna alınmamaktadır. Sınav giriş belgesi, sınavın kesinleşmesinden sonra adaya yönelik bilgilendirme tarihinden itibaren portal üzerinden alınabilmektedir.

e-BEAS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

e-BEAS Sınavı’na giriş yapan adaylar, sınav sonuçlarını yine aday portalı üzerinden görebilmektedir. Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde açıklanmaktadır.

Bes Sınavı Çıkmış Sorular PDF

Eğitim alanında sıkça başvurulan bir kaynak olan bes çıkmış sorular PDF, öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde önemli bir rol oynar. Bu PDF dosyaları, daha önceki yıllarda yapılmış sınavlardan seçilen soruları içerir ve öğrencilere çeşitli derslerden konu tekrarı yapma ve sınav formatına aşina olma fırsatı sunar. Etkili bir sınav hazırlığı için bes çıkmış soruları içeren bu dokümanlar, çözümleriyle birlikte öğrencilere kapsamlı bir çalışma materyali sağlar.

PDF DOSYASINI BURADAN indirebilirsiniz: 👇


 E-BEAS BES SINAVI CIKMIS SORULAR-NURKAN AYDOGAN

E-Beas Çıkmış Sorular PDF

E-Beas çıkmış sorular PDF, Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavına  hazırlanan adaylar için vazgeçilmez bir kaynaktır. Bu dijital format, E-Beas sistemi aracılığıyla yapılan sınavlardan derlenen çıkmış soruları içerir ve adaylara geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözme imkanı sunarak hazırlık süreçlerini destekler. E-Beas çıkmış sorular, öğrencilere sınav formatı, soru tipleri ve zorluk dereceleri hakkında değerli bilgiler sağlar, böylece adaylar sınav stratejilerini daha etkili bir şekilde planlayabilirler.
PDF DOSYASINI BURADAN indirebilirsiniz: 👇


 E-BEAS BES SINAVI CIKMIS SORULAR-NURKAN AYDOGAN

Bes Sınav Soruları ve Cevapları

Bes sınav soruları ve cevapları, öğrencilerin sınavlara daha etkin bir şekilde hazırlanmalarına olanak tanıyan kritik bir kaynaktır. Bu materyaller, sınavlarda karşılaşabilecekleri soru tiplerini ve zorluk seviyelerini önceden görmeleri için önemli bir fırsat sunar. Ayrıca, Bes sınav sorularını çözmenin ve cevaplarıyla karşılaştırmanın, öğrencilerin konu hakimiyetlerini test etmeleri ve eksikliklerini belirlemeleri açısından büyük bir değeri vardır.

E-Beas Çıkmış Sorular Excel Dosyası

E-Beas Çıkmış Sorular Excel Dosyası, öğrencilerin ve eğitimcilerin E-Beas sınavlarına daha etkin bir şekilde hazırlanmalarını sağlayan kritik bir kaynaktır. Bu dosya, geçmiş yıllardaki E-Beas sınav sorularını kapsamlı bir şekilde içerir ve kullanıcıların sınav formatını, soru tiplerini ve sıkça sorulan konuları derinlemesine anlamalarına olanak tanır. Excel formatındaki bu dosya, sınav hazırlığı sürecini daha düzenli ve verimli hale getirerek, adayların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve odaklanmaları gereken alanları tespit etmelerine yardımcı olur. E-Beas Çıkmış Sorular Excel Dosyasının düzenli güncellemeleri, en son sınav trendlerini yansıtarak, kullanıcıların güncel bilgilerle çalışmalarını sağlar ve sınav başarısını artırmak için gereken tüm bilgileri sunar.

EXCEL DOSYASINI BURADAN indirebilirsiniz: 👇

e-beas_guncelsoru_listesi_nurkanaydogan.com-2588

e-BEAS Sınavı Çıkmış Sorular

e-BEAS Sınavı için hazırlık yapan kişiler, önceki yıllarda çıkmış sınav sorularını incelemelidir. Sınava hazırlık yaparken önceki yıllarda çıkan soruları çözmek, sınav sistemine ve sınav içeriğine hazırlık yapmak demektir. Adaylar sınav hazırlığı yaparken bu şekilde bir çalışma sistemini benimser ise sınavdaki başarı oranını arttırabilmektedir.

e-BEAS Sınavı çıkmış sorular konu dağılımına göre aşağıdaki gibidir:

BES Sınavı | e-BEAS Emeklilik Sistemi BES ve Diğer İlgili Mevzuat Soruları

 1. İşvereni aracılığıyla otomatik katılım kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen çalışan cayma hakkını ne zaman kullanabilir?
 1. Emeklilik planına dahil olduktan sonra, ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir.
 2. Teklif formunu imzaladığı veya onayladığı tarihten itibaren 60 gün içinde cayma hakkını kullanabilir.
 3. Emeklilik planına dahil edildiği tarihten itibaren 90 gün sonra cayma hakkını kullanabilir.
 4. Emeklilik şirketi tarafından, emeklilik planına dahil edildiğinin bildirildiği tarihi takip eden başlangıç dönemi içinde cayma hakkını kullanabilir.

Doğru Cevap: D

2. Otomatik katılım kapsamında çalışanın işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi halinde ara verme durumuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Çalışan katkı payı ödemeye ara vermeyi talep edebilir.
 2. Başlangıç dönemi içinde ara verme talebinde bulunulamaz.
 3. Ara verme hakkı çalışan tarafından işverene devredilebilir.
 4. Ara verme hakkı yalnızca çalışan tarafından kullanılabilir.

Doğru Cevap: C

3. Otomatik katılım kapsamında işvereni aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilen çalışanın ücretinden kesilecek katkı payı başlangıç dönemi içinde hangi fonda yatırıma yönlendirilir?

 1. Başlangıç Fonu
 2. Standart Fon
 3. Devlet Katkısı Fonu
 4. Borçlanma Araçları Fonu

Doğru Cevap: A

 1. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda belirtilen adli cezalara ilişkin suçlardan dolayı kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruyu hangi kurum yapar?
 1. Emeklilik Gözetim Merkezi
 2. Suçun konusuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Sermaye Piyasası Kurulu
 3. Takasbank
 4. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Doğru Cevap: B

 1. 01.2004 tarihinde yürürlüğe giren bir sözleşmesi olan katılımcının 01.01.2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanmaya esas süresine eklenen süre ne kadardır?
 1. 2 yıl
 2. 1 yıl
 3. 3 yıl
 4. 5 yıl

Doğru Cevap: A

BES Sınavı | e-BEAS Sigortacılık Soruları

 1. “Sigortacının rücu hakkı” aşağıda yer alan sigorta genel prensiplerinden hangisinin içinde yer alır?
 1. Tazminat
 2. Yakın neden
 3. Azami iyi niyet
 4. Halefiyet ve hakların devri

Doğru Cevap: D

 1. Çifte sigorta ne demektir?
 1. Poliçede gerçek değerin üstünde azami teminat gösterme
 2. Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin riski paylaşarak sigortalaması
 3. Aynı üniteyi birkaç sigorta şirketinin, her birinin bir diğerinden bağımsız tümüyle aynı dönemlerde sigortalaması
 4. Bir sigorta şirketinin bir riski iki yıl üst üste sigortalaması

Doğru Cevap: C

 1. Sigorta şirketlerinin yangın söndürme faaliyetleri ile ilgili konferansları hangi tür faaliyetlerdendir?
 1. Yasal olarak zorunlu faaliyetler
 2. Eğitimle hasar önleme faaliyetleri
 3. İtfaiye ile yapılan anlaşma gereği düzenlenen faaliyetler
 4. Reasürörlerin zorunlu tuttuğu faaliyetler

Doğru Cevap: B

 1. Belirli bir nüfus topluluğunun veya belirli yaş gruplarına göre sınıflandırılan kişilerin gözlem altında tutulması sonucu oluşturulan hastalanma, yaralanma ve malul olma istatistiklerine göre elde edilen tablolara ne denir?
 1. Komütasyon tablosu
 2. Morbidite tablosu
 3. Mortalite tablosu
 4. Seçeneklerden hiçbiri

Doğru Cevap: B

 1. Sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne en geç ne zaman üye olmak zorundadır?
 1. Ruhsat almalarından itibaren 1 ay içinde
 2. Ruhsat almalarından itibaren 3 ay içinde
 3. Ruhsat almalarından itibaren 6 ay içinde
 4. Ruhsat almalarından itibaren 1 yıl içinde

Doğru Cevap: A

BES Sınavı | e-BEAS Temel İşletme ve İktisat Soruları

 1. İşletmenin bütün departmanlarının aynı hedefe ulaşmak için çaba göstermesi anlamına gelen organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Kumanda birliği
 2. Emir-Komuta birliği
 3. Amaç birliği
 4. Vizyon

Doğru Cevap: C

 1. Bir çalışanın aynı anda birden çok üste (departmana) bağlı olabildiği organizasyonel yapı, aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Matriks
 2. Fonksiyonel
 3. Ürün temeline göre
 4. Müşteri temeline göre

Doğru Cevap: A

 1. Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere doğru hareketini ve bunlar üzerindeki mülkiyet hakkının geçişini sağlayan çaba ve faaliyetlere ne ad verilir?
 1. AR-GE
 2. Finansman
 3. Pazar Araştırması
 4. Pazarlama

Doğru Cevap: D

 1. 2006 yılı Konsolide Bütçe Açığı hedefinin 13,2 milyar TL olduğunu dikkate alırsak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
 1. Bütçe dışında net bir gelir yaratılamıyorsa, söz konusu açığın iç veya dış borçlanma ile finanse edilmesi gerekir.
 2. 2006 yılı iç ve dış borç anapara ödemeleri ile birlikte söz konusu açık toplamı kamu finansman ihtiyacına ilişkin büyüklüğü belirler.
 3. Gerçekleşen açığın hedef rakamı aşması durumunda kamu finansman ihtiyacı büyür.
 4. Konsolide Bütçe Açığı ile kamu finansman ihtiyacı arasında herhangi bir ilişki yoktur.

Doğru Cevap: D

 1. Aşağıdaki konulardan hangisi makro ekonominin konusudur?
 1. Enflasyon
 2. Tüketici davranışları
 3. Fiyat değişimlerinin arz ve talebe etkisi
 4. Firmaların yapıları

Doğru Cevap: A

BES Sınavı | e-BEAS Finans ve Yatırım Araçları Soruları

 1. Bir iktisadi birim üzerinde …………….. ya da …………….. hakkını temsil eden araçlara mali araç denir. ifadesinde boşluklara hangisi uygundur?
 1. Sahiplik/borçluluk
 2. Ortaklık/kredi
 3. Alacaklılık/ortaklık
 4. Alacaklılık/sahiplik

Doğru Cevap: C

 1. ‘İtfa‘ ne demektir?
 1. Hisse senetlerinin halka arz edildiği tarihtir.
 2. Yatırım fonlarının satıldığı güne verilen addır.
 3. Hazine bonosu/Devlet tahvillerinin vade sonu’ ( ödeme günü ) dur.
 4. Enflasyonun hızla artmasıdır.

Doğru Cevap: C

 1. 1 yıl vadeli, iskontolu olarak ihraç edilen ve çoklu fiyat sistemine göre ihale edilen bono için yönetici Asuman Hanım %55 teklif vermiş, fakat ihale sonucunda faiz oranı %50 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuca göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Yönetici Asuman Hanım ihaleden alım yapamamıştır.
 2. Yönetici Asuman Hanım ihaleden yıllık getirisi %50 olacak şekilde bono almıştır.
 3. Yönetici Asuman Hanım ihaleden yıllık getirisi %55 olacak şekilde alım yapmıştır.
 4. Yönetici Asuman Hanım’ın durumuna ilişkin net bir sonuca varılamaz.

Doğru Cevap: A

 1. Aşağıdakilerden hangisi tahvil ile hisse senedi arasındaki farklılıklardan değildir?
 1. Tahvilde bir vade vardır, hisse senedinde vade yoktur.
 2. Hisse senedi bir borç senedi iken, tahvil bir mülkiyet senedidir.
 3. Tahvilin getirisi bellidir, hisse senedinin belli değildir.
 4. Tahviller, mevzuatta itibari değerinin altında bir değerle (iskontolu olarak) ihraç edilebilirler. Hisse senetleri ise itibari değerinin altında bir fiyatla satılamazlar.

Doğru Cevap: B

 1. Devletin bir yıldan kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamak için çıkarılan iç borçlanma belgelerine ne ad verilir?
 1. Devlet tahvili
 2. Hazine bonosu
 3. Mevduat sertifikası
 4. Gelir ortaklığı senedi

Doğru Cevap: B

BES Sınavı | e-BEAS Satış Yönetimi ve Pazarlama Soruları

 1. Modern pazarlama anlayışının temeli nedir?
 1. Müşteri odaklılık
 2. Ürün odaklılık
 3. Hedef pazarı büyütmek
 4. Toplam kalite anlayışı

Doğru Cevap: A

 1. Mevcut ürünlerde değişiklik yapılması, yeni ürünlerin dizayn edilmesi, üretilecek malın kalitesi. Çeşitleri, marka, ambalaj, garanti konuları ile ek hizmetler sağlanması pazarlamanın hangi fonksiyonun faaliyetleridir?
 1. Dağıtım kanalları
 2. Fiyatlandırma
 3. Ürün geliştirme ve planlama
 4. Satış arttırıcı çabalar

Doğru Cevap: B

 1. Kişiselleştirilmiş bir ürün veya hizmet teklifi oluşturup sunmak ne anlama gelir?
 1. Müşteriye satış süreci sırasında konuşulanların bir özetini sunmak
 2. Tüm teklifin (Ürün özellikleri ,ödeme koşulları,garanti süresi vb)kendisi için artı değerini müşteriye göstermek
 3. Fiyat ve indirim dışındaki unsurlarında maliyet tahminine dahil edildiğini göstererek müşteriyi şaşırtmak
 4. Seçeneklerden hiçbiri

Doğru Cevap: B

 1. Aşağıdakilerden hangisi temel veri toplama yöntemlerinden biri değildir?
 1. Anket
 2. Gözlem
 3. Satış geliştirme teknikleri
 4. Deney

Doğru Cevap: C

 1. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden değildir?
 1. İhtiyaçlar sonsuzdur.
 2. İhtiyaçlar devamlıdır.
 3. İhtiyaçlar tatmin edildikçe şiddetini kaybeder.
 4. İhtiyaçlar giderek azalır.

Doğru Cevap: D

Diğer Makaleler

Vakıfbank 2024 Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Vakıfbank’ın 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği işe alım sınavının ardından, birçok aday sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu makalede, Vakıfbank sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ve sürecine dair tüm detayları bulabilirsiniz. 2024 Vakıfbank işe Daha Fazla Oku

Ziraat Bankası Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Ziraat Bankası, Türkiye’nin köklü finans kurumlarından biri olarak, her yıl çeşitli pozisyonlar için memur, uzman yardımcısı ve müfettiş yardımcısı alımı gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası sınav tarihleri her yıl değişiklik gösterir. Bankanın sınav tarihi için kesin ve Daha Fazla Oku