Bankacılık Sektöründe Yaratıcı Kurum Kültürü

Bankacılık Sektöründe Yaratıcı Kurum Kültürü

Kurum kültürü denildiği zaman, o kuruma ait inançlar ve alışkanlıklar bütünü akla gelmelidir. Kurumdaki üyeler tarafından paylaşılan tüm inanç ve davranışlar kurum kültürünün bir parçasıdır.

Çalışanların davranışlarını düzenleyen bu sistem tüm şirket ve kurumlar için değerli bir süreç halini almıştır.

Kurum Kültürünün Özellikleri

Kurum kültürü denildiği zaman akla kalıplaşmış ve sürekliliği bulunan davranışlar geliyor. Bu davranışlar hem soyut hem de somut olabilirler. Kurum kültürü içerisinde çalışanların da bu sürece uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri ve saygı göstermeleri beklenir. Yöneticilerin desteği ile sonradan kazanılan bir durumdur.

Kurum kültürü her insanın uyum sağlayabileceği bir sistem olmadığı için uzmanların işe alım sürecinde doğru tercih yapmaları gerekir. Kurum kültürünün asıl temelini kurumdaki üst yönetim atar ve devamlılığını getirmek de ellerindedir. Farklı kültürlerde yetişen kişilerin bir kurum içerisinde bir araya gelmeleri ortak değerler sayesinde daha kolay hale gelebilir.

Kurum kültürünün uygulanması çalışanlar arasındaki değer algısını güçlendireceği için yapılan işin daha tatmin edici hale gelmesi mümkündür. Peki kurum kültürü nasıl oluşturulur?

Vizyon ve Fikirler

Kurum kültürü, kurumlar arasında değişiklik gösterebilir. Oluşturmadan önce sistemin nasıl işleyeceği ve istekler hakkında not alınmalıdır. Kurum içerisinde çalışanların uygulaması gereken değerler ve kurum içerisinde oluşturulmak istenen çalışma ortamı belirlenmeli ve tüm planlama bunun üzerinden yürütülmelidir.

Başarıyı Ödüllendirmek Önemli

Kurum içerisinde gösterilen başarılı davranışların ve çalışmaların görmezden gelinmesi çalışanlar arasında değer yargılarının zedelenmesine neden olabilir. Kurum içerisinde yöneticiler tarafından başarılı davranışlar ödüllendirilmeli ve bir sonraki başarı için teşvik edilmelidir. Atılan küçük adımlar kurum kültürü için son derece önemlidir.

Kurum Kültürüne Uyum Sağlamayanlar Uzaklaştırılmalı

Her kurumda iz bırakmadan çalışan ve sonrasında işten ayrılan çalışanlar bulunur. Bankacılık sektöründe de başarılı bir kurum kültürü sağlamak için tüm çalışanların değerlere uyum sağlamaları gerekir. Banka içerisinde başarılı olmadığı halde işe devam etmesine müsaade edilen çalışanlar, bir süre sonra diğer çalışanları da olumsuz etkileyecektir. Yüksek performans değerlerinin düşmesine neden olabileceği gibi motivasyonu da düşürür. Bu durumda, kurum kültürüne ve değerlerine uyum göstermeyen kişilerin işten çıkarılması gerekir.

Kurum Kültürü İşe Alım Sürecini Etkilemeli

Bankaların işe alım süreçlerinde, kurum kültüründen bahsetmeleri ve bu kültüre uygun personellerin alınması son derece önemlidir. İş görüşmeleri ve mülakatlar sırasında yöneticilerin kurum kültürünü tavırlarına da yansıtmaları sürecin gelişimini sağlar. Ancak personel adayına kurum kültürünü tek tek anlatmak yerine başarı hikayeleri ile desteklemek, akılda kalıcı olmasını sağlar.

Alınan Büyük Kararlar Kuruma Olan Değeri Gösterir

Özellikle bankacılık sektöründe yöneticilerin aldığı kararlar tüm kurumu etkileyebilir. Bazen olumsuz gibi görünen bir karar, kurum içi çalışanlarını etkileyecek olumlu bir sonuca dönüşebilir. Kurum kültürüne uyum sağlamayan bir kişinin işten çıkarılma kararı, kuruma ne kadar büyük bir değer verildiğinin göstergesi olabilir.

Alınan büyük kararların etkisi, diğer çalışanların stratejik planlarını ve kurum kültürünü daha iyi benimsemelerine yol açabilir. Bu tüm bankayı ve personellerini yakından ilgilendiriyor.

Diğer Makaleler