Banka Servis Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Banka Servis Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Banka Servis Görevlisi Nedir? –  Servis görevlileri hem özel bankalar hem de kamu bankaları tarafından istihdam edilen personellerdir. Şube kadrolarında bankalara ait operasyonel işlemlerin planlanması ve yürütülmesi servis görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Bu makalede Banka Servis Görevlisi, Kamu Bankaları Servis Görevlisi, Ziraat Bankası Servis Görevlisi, Halkbank Servis Görevlisi, Vakıfbank Memur pozisyonu bilgilerine yer verdim. 

Servis görevlileri bankalardaki evrak kayıtları ve yeni hizmet alım satımları gibi pek çok operasyonel işlemler ile ilgilenmektedir. Servis görevlisi olarak çalışan personeller uygun pozisyon olması durumunda daha üst pozisyonlara terfi alabilmektedir.

Banka Servis Görevlisi Nedir?
Banka Servis Görevlisi Nedir?

Servis Görevlisi Ne İş Yapar?

Servis görevlileri müşterilerle diyalog halinde olması gereken personellerdir. Bu nedenle servis görevlileri iyi ve etkili konuşma becerilerine sahip olmalıdır.

Servis Görevlisi pozisyonu için ayrıca Gişe Personeli adını da kullanabiliriz.

Servis görevlilerinin temel sorumlulukları şu şekildedir:

 • Müşteriler adına hesap açma, para çekme ve yatırma gibi işlemler servis görevlileri tarafından yapılmaktadır.
 • Servis görevlileri bankaların pazarlama ve operasyonlarını üstlenerek hizmet tanıtımı yapmaktadır.
 • Müşterileri dinleyerek müşteriler adına talep edilen hizmetleri gerçekleştirmeleri ve müşteri gizliliği ilkesine uygun çalışmaları gerekmektedir.
 • Müşterilerin talep ettikleri hizmetleri uygun olması durumunda gerçekleştirmeleri ve elektronik olarak kayda geçmeleri gerekmektedir.
 • Müşterileri banka hizmetleri konusunda ve diğer bilgi almak istedikleri konularda bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Banka yöneticileri tarafından verilen hedefleri ve görevleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda bankanın hizmetlerini tanıtarak satışları arttırmaları gerekmektedir.

Servis Görevlisi Adaylarında Aranan Şartlar Nelerdir?

Bankaların işe alım koşulları farklılık göstermektedir. Bu nedenle standart bir işe alım koşulu yoktur. Ancak servis görevlilerinin en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmayı şart koşmaktadır.

Kamu bankaları servis görevlisi alımları için “servis görevlisi sınavı” ve mülakatlar yapmaktadır. Servis görevlisi sınavı genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi sınavlarından oluşmaktadır. Sınavda belirlenen barajı geçen adaylardan en yüksek puanı alanlardan başlanarak mülakat daveti gönderilmektedir. Mülakatlar sonrası planlanan istihdam sayısından az veya çok istihdam sağlanabilmektedir.

Özel bankalar servis görevlisi alımlarında matematiksel ve mantıksal becerileri test eden online bir sınav yapmaktadır. Sınavı geçen adaylar mülakata çağrılır. Mülakatlarda adayların davranış biçimleri, bankacılık hakkındaki bilgi ve donanımları, konuşma becerileri ve analiz yetenekleri incelenir.

Servis görevlisi pozisyonuna başvuran adaylar bankacılık sektörü hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Dikkatli bir şekilde çalışabilme stresle baş edebilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Müşterilere karşı güler yüzlü olabilmeleri ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

Servis görevlileri yeni bilgileri öğrenmeye açık, sektörü ve gelişmeleri takip eden kişiler olmalıdır.

Servis görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışmaya sorun teşkil edecek sorunları ve yasakları bulunmamalıdır. Adaylar devlete karşı herhangi bir suça, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik, rüşvet alma gibi suçlara karışmamış olmalıdır. Erkek adaylar askerliklerini yapmış, muaf tutulmuş veya tecilli olmalıdır.

Servis Görevlisi İşine Nasıl Başvurulur?

Servis görevlisi işe alımları bankadan bankaya değişim göstermektedir. Kamu bankaları servis görevlisi alımlarını İstanbul Üniversitesi veya Anadolu Üniversitesi ile iş birliği içinde yürütülen servis görevlisi sınavları ve mülakatlar ile yapmaktadır. Servis görevlisi sınavlarına başvurular ilgili üniversitenin başvuru linki üzerinden kimlik bilgileri girilerek yapılmaktadır. Başvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğraf eklenmelidir. Başvuru formuna doğru bilgiler girilerek başvuru tamamlanmalıdır. Sınav ücreti yine ilgili üniversitenin başvuru linki üzerinden kredi veya banka kartı kullanılarak gerçekleştirilmelidir.

Özel bankalar Servis Görevlisi veya Gişe Personeli alımlarında genellikle genellikle online sınavlar gerçekleştirmektedir. Online sınavlarda başarılı sonuçlar adaylar sonrasında mülakat için davet edilmektedir. Bankanın işe alımları takip edilerek online sınav için başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formunda yanlış beyanda bulunmamaya dikkat edilmelidir.

Servis Görevlisi Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

Kamu bankalarının servis görevlisi sınavı yüz yüze 1 oturumluk sınav şeklinde yapılmaktadır. Sınavda genel kültür, genel yetenek ve alan bilgisi soruları sorulmaktadır. Sınav 100 soruluk 2 ile 4 bölümden oluşabilmektedir. Adaylara 100 soru için 120 dakika verilmektedir. Adayların sınav salonuna su dışında herhangi bir şey getirmesi yasaktır.

Özel bankaların servis görevlisi sınavları analitik, mantık ve matematik becerilerinin test edildiği online sınav şeklinde yapılmaktadır.

Servis Görevlisi Mülakatı Nasıl Yapılmaktadır?

Bankaların yaptığı sınavları geçen adaylar başarı durumlarında mülakatlara davet edilmektedir. Adaylara mülakat yeri, zamanı ve getirmeleri gereken evraklar belirtilmektedir. Mülakatta sınavı geçen adayların konuşma ve iletişim becerileri, analiz yetenekleri ve sektör bilgileri incelenmektedir.

Mülakatlarda başarı sağlayan adaylar bankaların servis görevlisi pozisyonlarında göreve getirilmektedir.

Servis Görevlisi Maaşı Ne Kadardır?

Servis görevlisi maaşları çeşitli koşullar altında 6.500 ile 11.000 arasında değişiklik göstermektedir. Kamu bankalarında çalışan servis görevlileri 7.000 ile 9.000 arasında maaş almaktadır. Ayrıca maaşlarına ek olarak kamu bankası çalışanlarına ikramiyeler, yol ve yemek parası, mesai ücreti ve prim gibi ek ücretler de verilmektedir.

Özel bankalarda çalışan servis görevlilerinin maaşları ise 6.000 ile 8.500 arasında değişiklik göstermektedir. Özel bankalarda kamu bankalarında olduğu gibi çalışanlarına prim, ikramiye, yol ve yemek parası gibi ek ücretler vermektedir. Servis görevlisi maaşları sahip olunan deneyim, çalışılan il, eş ve çocuk durumları gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

(* Bu bilgiler 2022-2023 yılları enflasyon verilere dikkate alınarak yazılmıştır.)


Ziraat Bankası Servis Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?
Ziraat Bankası Servis Görevlisi Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Bankası Servis Görevlisi / Nedir?

Bankalarda çalışan başlangıç seviyesinde dereceli kişilere servis görevlisi denir. Görev tanımları bankanın ürünlerinin tanıtımı ve satış işlemlerini gerçekleştirmektir

Servis görevlileri bu pozisyonda 6 ay çalıştıktan sonra bir sonraki derece olan operasyon asistanı derecesine çıkabilmektedir. Uygun pozisyon olması durumunda tekrar üst mevkilere yükselme imkanı vardır. Ziraat Bankası devlete ait bir kurum olduğu için servis görevlileri de 657 Devlet Memurları Kanununa tabii olarak çalışmaktadır. Ancak bu kanun yalnızca idari konularda geçerlidir. Personelin özlük hakları ile ilgili işlemler banka ile yapılan sözleşmeye göre uygulanmaktadır.

Ziraat Bankası çalışanları devlet memuru değildir! 4857 sayılı İş Kanununa tabidirler ve işçi statüsünde çalışırlar.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Ne İş Yapar?

Servis görevlileri Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda 1 ay boyunca eğitim aldıktan sonra bankanın ilgili biriminde çalışmaya başlamaktadır. Servis görevlileri bankanın ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmaktan sorumludur. Ayrıca belirlenen hedefe göre ürün ve hizmet satışı yapmaktan sorumludur.

Bankalarda 6 ay banko asistanı görevi yapmaları gerekmektedir. Sonrasında uygun pozisyon olması durumunda kişinin başarılarına göre daha üst bir göreve yükselmek mümkündür.

Servis Görevlisi Adaylarında Aranan Şartlar Nelerdir?

Sınava başvuracak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Adaylar 01.01.1992 ve sonrasında doğmuş olmalıdır. Erkek adaylar için askerlik şartları da mevcuttur. Erkek adaylar askerliğini yapmış, erteletmiş veya da askerlikten muaf olmalıdır. Tüm adaylar üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmalıdır veya işe başlama tarihine kadar mezun olacak olmalıdır. Adaylar devlete karşı suç, hırsızlık, zimmete para geçirme ve kara para aklama benzeri suçları işlememiş olmalıdır. Daha önce yapılan mülakatlarda elenen adaylar başvuru yapamayacaktır.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi İşine Nasıl Başvurulur?

Ziraat Bankası servis görevlisi alımında yazılı sınavlar için açık öğretim üniversiteleri ile işbirliği yapmaktadır.

İstanbul Üniversitesinin gerçekleştirdiği sınavlar için https://ziraatbank.istanbul.edu.tr linki üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir. Sınavın Anadolu Üniversitesi tarafından yapılması durumunda https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr linki üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Sınav başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru formuna JPEG formatında son 6 ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf eklenmelidir. Eksik bilgi ve içerik olması durumunda başvurular kabul görmeyecektir.

Başvuru formunda doğru bilgiler beyan edilmelidir. Aksi taktirde işe alım sürecinde fark edilmesi durumunda başvuru iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunarak işe alınan kişiler bu durumun sebep olduğu zararları karşılamak zorundadır.

Sınav için belirlenen ücret sınavı yapan üniversitenin yukarıda belirtilen linkleri üzerinden banka veya kredi kartı ile ödenebilmektedir. Başka kanallardan ödeme alınmayacaktır.

Adaylar seçtikleri merkezde sınava girebilmektedir. Yazılı sınavlar çoktan seçmeli sorular ile yapılmaktadır. Sınav günü sınava giriş belgesi ve kimlik kartı ile sınava girilmektedir. Sınav belgesi ilgili üniversitenin başvuru linkinden T.C. kimlik numaraları girilerek alınmaktadır.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Başvuru Formu Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Servis görevlisi işe alımları iki aşamalı bir süreçten oluşmaktadır: Yazılı sınav ve mülakat. Farklı işe alım sınavları farklı merkezlerde yapılabilmektedir. Adayın sınav yeri önceden bilgilendirilmek kaydıyla değiştirilebilmektedir. Mülakat süreci ise banka tarafından gerçekleştirilmektedir.

Servis Görevlisi alımlarında ilanın verildiği illerde yaşayanlara öncelik verilmektedir ve başvurular yalnızca bir şehir için yapılabilmektedir. Yapılan başvurular için adres doğrulaması yapılmaktadır.

Yazılı sınav ve mülakatta başarılı olunması durumunda banka, servis görevlilerinin çalışacağı şubeye karar vermektedir. Bu görevi alan kişiler atandıkları şubede 3 yıl boyunca çalışmak zorundadır. Herhangi bir sebeple görev yeri değişikliği istemek mümkün değildir. Dolayısıyla başvuru sırasında il seçerken dikkatli olunmalıdır.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Sınavı Nasıl Yapılır?

 • Sınav merkezine su dışında başka bir şey ile girmek yasaktır. Adaylar sınava geç kalmamaya özen göstermelidir. 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmamaktadır.
 • Sınav toplam 100 soru içeren 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm genel kültür ve genel yetenek testlerinden oluşmaktadır. İkinci Bölüm ekonomi, hukuk, işletme finans ve muhasebe testlerinden oluşmaktadır. Sınav 120 dakikalık bir oturum halinde yapılmaktadır.
 • Puan hesaplaması yapılabilmesi için her bölümdeki soruların en az %50’si doğru yapılmalıdır. Sınavdan 60 puan üstü alan ve her bölümden minimum %50 doğru cevaplandıran adayların puanları hesaplanmaktadır.
 • Sınav soruları ile ilgili itiraz sınavdan sonra 3 gün içerisinde ilgili üniversitenin sınav hizmetleri ile ilgili sitesinden form doldurularak iletilmelidir.
 • Sınav sonucuna ilgili üniversitenin linkinden kimlik bilgileri ile erişilebilmektedir.
 • Sınav sonuçları ile ilgili itiraz sınavdan sonra 3 hafta içerisinde ilgili üniversitenin sınav hizmetleri ile ilgili sitesinden form doldurularak iletilmelidir.

Servis Görevlisi Mülakatı Nasıl Yapılmaktadır?

Sınavda min. %50 doğruluk ve min. 60 puan barajını sağlayan adaylardan il çapında en yüksek puandan başlanarak mülakata çağrılacak adaylar belirlenmektedir. Sözlü mülakata istihdam edilecek kişi sayısının 3 katı kadar aday çağrılmaktadır.

Sözlü mülakata davet edilecek adayların isimleri, mülakat tarihi, mülakat yeri ve getirilmesi gereken belgeler bankanın  www.ziraatbank.com.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Mülakat sonucunda adayların başarısına göre belirlenen istihdam sayısından az veya daha fazla istihdam yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası Servis Görevlisi Maaşı Ne Kadardır?

Ziraat Bankası çalışanlarının maaşı bulundukları pozisyona ve deneyime göre değişmektedir. Ziraat Bankasında maaşların yanı sıra ikramiye, doğum ve hastalık parası, mesai parası, yemek ve hastalık yardımı gibi faydalar da sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası servis görevlisi maaşları banka içerisindeki en düşük maaşlardan birisidir. Ancak Ziraat Bankası çalışanlarına maaşlarına ek olarak fazladan 1 aylık maaş daha ödemektedir. 2022 itibariyle Ziraat Bankası servis görevlilerinin maaşı ortalama 9.000 ile 11.000 arasındadır.

(* Bu bilgiler 2022-2023 yılları enflasyon verilere dikkate alınarak yazılmıştır.)


Halkbank Servis Görevlisi
Halkbank Servis Görevlisi

Halkbank Servis Görevlisi / Nedir?

Bankaların gişelerinde çalışan personellere servis görevlisi denmektedir. Servis görevlileri bankaların ürün ve hizmetlerinin tanıtımlarını ve satışlarını gerçekleştirmekte olan personellerdir. Servis görevlileri performanslarına göre bankada yükselme şansına sahiptir. Bankada uygun pozisyon bulunması durumunda performans durumlarına göre üst bir pozisyona terfi almaları mümkündür. Bu nedenle servis görevlileri için üst rütbelere yükselmek için banka tarafından eğitilen personellerdir denebilir.

Halkbank, 4603 Kanuna tabii olan bir kamu bankasıdır. Bu nedenle personelleri de 217 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kamu görevlileri sayılmaktadır.

Halkbank Servis Görevlisi Ne İş Yapar?

Servis görevlileri oldukça geniş bir görev tanımına sahiptir. Bankada servis görevlisi pozisyonunda çalışan kişiler pazarlama ve operasyon birimlerinde görev almaktadır. Bu birimlerdeki evrak kayıtları, satış operasyonu planları ve uygulamaları servis görevlileri tarafından yapılmaktadır. Servis görevlilerinin temel görevlerini şu şekilde ifade edebiliriz:

 • Müşterileri dikkatli bir şekilde dinleyerek müşteri için en uygun hizmeti sunmak ve tanıtmak
 • Firmanın hedefleri doğrultusunda satış operasyon planları oluşturmak ve uygulamak
 • Ekip çalışması ile gerekli kişileri operasyonlarda koordine bir şekilde yönetebilmek

Servis Görevlisi Adaylarında Aranan Şartlar Nelerdir?

Servis görevlisi pozisyonuna başvurmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Sınava yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvurabilmektedir.
 • Adayların 30 yaş ve altında olması gerekmektedir.
 • Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinin verdiği haklara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Devlete karşı işlenen herhangi bir suça, hırsızlık, kaçakçılık, sahtecilik gibi suçlara karışmamış olmaları gerekmektedir.
 • Adayların bankaların tabii olduğu Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışma yasağı olmamalıdır.
 • Adaylar yalnızca ikamet ettikleri il için başvuru yapabilecektir. İkamet etmedikleri bir il için başvuru yapan adayların başvuru yapan adayların başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlamış olmalıdır veya belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecek son sınıf öğrencileri olmalıdır.
 • Yazılı ve mülakat aşamalarından sonra adaylardan sağlık raporu istenecektir. Adayların çalışma ve seyahat etmesine engel oluşturabilecek bir sağlık sorunu olmamalıdır.
 • Erkek adaylar askerliğini yapmış veya muaf tutulmuş olmalıdır. Askerliğini yapmamış olan adayların ez az 1 yıl tecilli olmaları gerekmektedir.
 • Yapılacak araştırmalar sonucunda adayların bankada çalışmaya engel bir durumları olmamalıdır.

Sınav formu doldurulurken yukarıdaki hususlar ile ilgili bilgiler doğru bir şekilde girilmelidir. Gerçekle çelişen yanlış beyanlar bulunması durumunda kazanmış olsalar dahi ilgili pozisyonda görev verilmeyecektir. Göreve başlayanların banka ile ilişikleri kesilecektir.

Halkbank Servis Görevlisi İşine Nasıl Başvurulur?

Sınav başvuruları İstanbul Üniversitesinin https://halkbank.istanbul.edu.tr linki üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adaylar link üzerinden üye olarak başvurularını yapabilecektir. Adaylar başvuru formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmak zorundadır. Son 6 ayda çekilmiş JPEG formatında bir fotoğraf da başvuru formuna eklenmelidir. İstenilen şekilde doldurulmayan başvuru formları kabul edilmeyecektir.

Sınav ücretleri https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden kredi veya banka kartı kullanılarak ödenecektir. Sınava girilmemesi veya başarısız olunması durumunda sınav ücreti iade edilmeyecektir.

Yazılı sınav açıklanan sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Adaylar seçtikleri sınav merkezinde sınava girecektir.

Adaylar sınav giriş belgelerini https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik bilgileri ile giriş yaparak alabilecektir. Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgelerini ve kimliklerini yanlarında bulundurmalıdır.

Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

Servis Görevlisi Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

Servis Görevlisi yazılı sınavları önceden belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde yapılmaktadır. Sınav çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sorular Genel Kültür/ Genel Yetenek ve Alan Bilgisi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Alan Bilgisi bölümünde Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe ve İşletme, Bankacılık ve Finans soruları bulunmaktadır.

Adayların puanı doğru sorular üzerinden hesaplanacaktır. Puan hesaplaması için her bölümdeki soruların en az %50’si doğru yapılmalıdır. Ayrıca tüm bölümlerden alınan puan en az 60 olmalıdır. Bu şartları sağlayamayan adayların puanı hesaplanmayacaktır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından en yüksek puanı alan kişilerden başlayarak mülakata katılmaya hak kazanan kişiler seçilecektir. Mülakata planlanan istihdam sayısının 3 katı kadar aday çağırılacaktır.

Sınav süreci ile ilgili itirazda bulunmak isteyen adaylar sınavdan sonra 3 gün içerisinde itirazlarını bildirmek zorundadır. İtirazlar İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinde sınav hizmetleri bölümünden yapılmaktadır.

Sınava giren adaylar sınav sonucuna https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak erişilmektedir.

Sınav sonucu ile ilgili itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonra 2 gün içerisinde İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinde sınav hizmetleri bölümünden yapılmalıdır.

Servis Görevlisi Mülakatı Nasıl Yapılmaktadır?

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sınavda başarılı adaylar belirlenerek mülakata çağrılmaktadır. Adaylar https://halkbank.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden giriş yaparak mülakat yeri ve zamanına erişebilecektir. Getirilmesi gereken evraklar adayların sonuç belgelerinde belirtilecektir.

Halkbank Servis Görevlisi Maaşı Ne Kadardır?

Halkbank bünyesinde oldukça fazla servis görevlisi çalışmaktadır. Servis görevlisi pozisyonunda çalışan kişilerin maaşı medeni durum, çalışılan il gibi faktörlere göre değişim gösterebilmektedir. Günümüz itibariyle Halkbank servis görevlilerinin maaşları 7.000 TL ile 9.500 TL arasında değişmektedir. Halkbank servis görevlileri aldıkları net maaş dışında prim, mesai ücreti, yemek parası gibi ek ücretler de almaktadır. Ayrıca Halkbank çalışanlarına yılın farklı zamanlarında 4 kez olmak üzere aylık brüt ücret kadar ikramiye vermektedir. Yabacı dil bilen personellere yabancı dil tazminatı sağlamaları da avantajları arasındadır.

(* Bu bilgiler 2022-2023 yılları enflasyon verilere dikkate alınarak yazılmıştır.)


Vakıfbank Memur/ Memurluk Sınavı / Memur Pozisyonu - Nedir?
Vakıfbank Memur/ Memurluk Sınavı / Memur Pozisyonu – Nedir?

Vakıfbank Memur/ Memurluk Sınavı / Memur Pozisyonu – Nedir?

Vakıfbank bünyesinde kariyer hedefleyen kişiler ilk adımı memurluk pozisyonu ile atmaktadır.

Memur olarak Vakıfbank da görev yapmaya hak kazanan adaylar sırasıyla uzman yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve müfettiş yardımcısı pozisyonlarına terfi alarak banka da yükselebilmektedir.

Memurluktan yükselen adaylar yapılan sınav ve performans değerlendirmelerine göre bankada müdür, bölge müdürü, genel müdür yardımcısı ve genel müdür pozisyonlarına kadar terfi alabilmektedir. Terfiler deneyim ve performans temelli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Banka Memuru Ne İş Yapar?

Bankalarda müşteriler ile iletişimi ve müşteri işlemlerini gerçekleştiren kişilere memur denir. Memur pozisyonunda çalışan kişiler banka ile müşteri arasında iletişimi gerçekleştiren personellerdir. Bu nedenle banka memurlarının iletişim becerileri çok önemlidir.

Memur pozisyonunda çalışan personellerin görevleri şu şekilde açıklanabilir:

 • Bankanın sağladığı hizmetler ile ilgili müşterilere gerekli bilgileri vermeleri gerekmektedir.
 • Müşteriler ile iyi ve dikkatli bir şekilde iletişim kurmaları ve dinlemeleri gerekmektedir.
 • Müşterilerin istedikleri işlemleri gerçekleştirmeleri ve bankayı iyi bir şekilde temsil etmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen hizmetleri dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeleri ve işlem raporlarını eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.
 • Banka ve müşteri gizliliği hususlarına özen göstermeleri gerekmektedir.

Vakıfbank Memur Pozisyonu İçin Aranan Özellikler Nelerdir?

Vakıfbank memur pozisyonu adaylarını öncelikle stajer memur pozisyonundan başlatmaktadır. Banka personel ihtiyacını giderebilmek için farklı dönemlerde stajer memur alımları yapmaya devam etmektedir.

Vakıfbank Memur pozisyonları için istihdamda ildeki yerel personeller öncelikli tutulmaktadır. Bu nedenle istihdam yapılacak ilde ikamet etmek tercih nedeni olarak görülmektedir.

Memur pozisyonuna başvurmak isteyen adaylar öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır. Sonrasında ise üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Erkek adaylar 28 yaşından büyük olmamalıdır. Kadın adaylar ise 26 yaşından büyük olmamalıdır. Erkek adaylar askerliğini yapmış olmalıdır. Askerliğini yapmayan adaylar ya muaf ya da tecilli olmak zorundadır. Tüm adaylar takım çalışması yapabilen, müşteri odaklı çalışabilecek durumda olmalıdır. Müşteriler ile birebir iletişim halinde olmaları gerektiği için etkili ve güzel konuşma becerilerine sahip olmaları gerekmektedir.

Adayların bankada çalışmasına engel herhangi bir yasağı, ruhsal veya fiziksel bir rahatsızlığı bulunmamalıdır.

Vakıfbank Memur Pozisyonu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankada çalışmak isteyen adayların öncelikle Vakıfbank Memur Alımı sınavına girmeleri gerekmektedir. Memur alımı ilan edildikten sonra adaylar bankanın ilgili ilanı üzerinden özgeçmişlerini de ekleyerek başvuru formunu doldurmalıdır. Başvuru formunda istenilen bilgiler eksiksiz olmalıdır ve gerçeğe aykırı beyanlar bulunmamalıdır. Sınav başvurusunu tamamlayan adaylar sınav ücretlerini ödemeleri suretiyle stajer memur sınavına girebilmektedir.

 • Vakıfbank memur sınavı belirlenen sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Sınav, Anadolu Üniversitesi iş birliği ile yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Sınav giriş belgelerinde http://sinav.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden aday kimlik bilgileri ile giriş yapılarak erişim sağlanmaktadır. Sınav yeri ve sınav saati, sınav giriş belgesi üzerinde belirtilmektedir.
 • Adaylar sınav günü yanlarında sınav giriş belgesi, kimlik/ehliyet, kurşun kalem, silgi dışında bir şey bulundurmamalıdır.
 • Adaylar sınav sonucuna http://sinav.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri ile giriş yaparak bakabilmektedir.

Vakıfbank Memur Alım Sınavı Nasıl Yapılır?

Memur pozisyonunda çalışmak isteyen adaylar iki aşamalı bir sınavdan geçmek zorundadır. İlk aşamada yazılı sınav yapılmaktadır. Sınav başvurusunu tamamlayan adaylar sınava girebilmektedir. Sınavda genel kültür, genel yetenek, dil ve bilim soruları sorulmaktadır. Tüm adaylar genel kültür, genel yetenek ve yabancı dil sınavına girmek zorundadır. ( Belli dönemlerde “Bilim konuları” ise mezun olunan lisans bölümüne göre seçmeli veya zorunlu tutulmaktadır.)

Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için her sınav bölümünden 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekmektedir.

Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca ve Fransızca seçilebilmektedir. Adayların yabancı dil sınavından aldıkları puanlar başarı durumuna ve genel puana etki etmemektedir. Ancak mülakat için çağrılma aşamasında veya mülakat sonrasındaki aşamada puan eşitliğinin söz konusu olması durumunda dil bilme tercih sebebi olmaktadır.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alanlardan başlanarak mülakat daveti yapılmaktadır. Banka bu kişileri ve mülakata getirilmesi gereken belgeleri kendi internet sitesi üzerinden duyurmaktadır.

Vakıfbank Memur Maaşları Ne Kadar?

Vakıfbank maaşları deneyim, performans ve medeni durum gibi pek çok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Çeşitli faktörlere göre Vakıfbank memur maaşları 7.500 ile 12.000 arasında değişiklik göstermektedir.

Vakıfbank da çalışan personeller için maaşları dışında özel ödenekler de bulunmaktadır. Yılda 4 kez personellere net maaş tutarında ikramiye verilmektedir. Ayrıca Vakıfbank personel performanslarına özel dikkat gösteren bir firmadır. Bu nedenle performansa göre çalışanlarına prim de vermektedir. Personellere yılda 2 kez performansa dayalı prim verilmektedir.

 • Vakıfbank personellerine bankanın belirlediği hükümler çerçevesinde 3 aylık maaşı aşmayacak şekilde bankanın yıllık karından temettü verilmektedir.
 • Banka personelleri bulundukları konum, deneyim gibi çeşitli şartlara istinaden çeşitli yardım ve tazminat ödemeleri almaktadır.
 • Vakıfbank bünyesinde çalışan personeller Bankacılık Kanunu’na uygun olacak şekilde düşük kredili faiz imkanından faydalanabilmektedir.

(* Bu bilgiler 2022-2023 yılları enflasyon verilere dikkate alınarak yazılmıştır.)

Vakıfbank Memurlarının İzin ve Tatil Olanakları Nasıldır?

Banka çalışanları bankanın belirlediği hükümlere göre yıllık izin, mazeretli izin ve sağlık izni kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Vakıfbank çalışanları bankaya ait Ayvalık Dinlenme Kampında yaz döneminde tatil yapabilmektedir.

Vakıfbank çalışanları bankanın anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarında sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Hizmetler Vakıfbank Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ile aile yakınları da dahil edilebilecek şeklide gerçekleştirilmektedir.

Bankalarda “Servis Görevlisi” Kamu bankalarında Servis Görevlisi ve Memurluk pozisyonları hakkında bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Faydalı olması dileğimle.

Diğer Makaleler